helgetur.net 
- på tur i natur og kultur på Helgeland 
 
Tur nr. 172 / 26. des. 1998:
 
Gluggvatnan Grane
          - ved et nytt naturreservat
 
 
 
 
Kartlink
 
 
 
  
 
 
nn 
 
Start:
09:20 
Framme: 
14:15 
Tilbake:
15:55
Starttemperatur:
- 5 *
Vær:
Overskyet. 
 
 
 
 
Ved et nytt naturreservat
  
Skituren startet allerede i grålysninga, og vi kom ikke tilbake igjen før det var blitt mørkt. Jan og jeg fulgte veien langs Gluggvasselva fra gården Haustreisa, helt innover mot nedre Gluggvatnet. Skiføret var relativt laust, men etter at en scooter hadde passert oss under en matpause ved Grasgjotfjellet ble forholdene bedre, naturlig nok. I området ved Gluggvatnan er det en del hyttebebyggelse, men denne scooterføreren var det eneste av folk vi så. Tre ryper ble for øvrig observert. 
 
Inne ved Gluggvatnan fattet vi interesse for et skilt, der det stod skrevet "Fisklausvatnet naturreservat". At det skulle befinne seg et ca 38.000 dekar stort naturreservat i disse områdene var ingen av oss klar over. Kanskje ikke så rart, da vi leste videre at reservatet var opprettet så seint som i 1997, altså i fjor. En lang og god skitur, der vi virkelig fikk utnyttet dagslyset maksimalt.  
  
Turrapporten er basert på en originaltekst fra 1998.