# 121 • 7. august 1995

 

Info
  • Start: 18:45 (Holmvassdalsveien)
  • Framme: 20:25
  • Tilbake: 21:25
  • Vær: Lettskyet / klart.

I rykk og napp

Det fine seinsommerværet gjorde at jeg fikk lyst å ta meg en kveldstur på Holmvassåsen. For syns skyld tok jeg med meg fiskestanga. I nærheten av Dammen, mellom lille og store Svenningvatnet, parkerte jeg, før jeg skrådde oppover åsen mot Bjørntjønna.

Jeg tok meg så videre sørover, krysset jernbanelinja og gikk inn i et fredningsområde som var avmerket på kartet. Det vel en km lange fredningsområdet mellom jernbanen og Holmvasselva bestod av gammel granskog med en god del vindfall.

Etter å ha gått gjennom fredningsområdet, gikk jeg ned mot sørenden av Langtjønna. Her, like nedenfor Holmvassåsboligene, kastet jeg ut. Ingen tvil om at det var fisk i tjønna. Allerede på det tredje kastet kjenner jeg at det napper. Jeg rykker til, men hva skjer? Jo, sena ryker! Like etter får jeg se en finfin ørret svinge seg 30 cm over vannflata, før den forsvinner under igjen.

Jeg gav opp fisket, og begav meg hjemover. På tilbaketuren fulgte jeg den lettgåtte kjerreveien langs vestsida av store Svenningvatnet.

Turrapporten er basert på en originaltekst fra 1995.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial