# 181 • 15. mai 1999

stjerne

Info
  • Start: 13:10
  • Framme: 16:30 (Grønlia) / 19:25 (Heimdal) 
  • Starttemp.: + 6°C
  • Vær: Overskyet. Regnbyger → yr → regn.

I skog og mark

Sommerens første fottur startet i Ilakrysset, Trondheim. Jeg gikk oppover Roald Amundsens vei, før Driftsveien ble fulgt innover Bymarka i nordvestlig retning. Langs denne veien hadde jeg stedvis en flott utsikt mot Trondheimsfjorden, men snart var det skog på alle kanter. De tunge fjellskoene hadde jeg valgt bort til fordel for joggesko, da Bymarka har et nettverk av stier og opparbeidete gangveier som går på kryss og tvers. Det var overskyet, men mildt i været.

Etter ca tre km tok jeg av på en sti som førte meg til Damhaugen turisthytte og Holstdammen. Derfra gikk ferden videre sørvestover, forbi gården Tømmerdal og på vestsida av Gråkallen. Her, like oppunder Bymarkas mest markante topp, lå det fortsatt noen snøflekker igjen, og stien ble mer gjørmete. Følgene var at jeg allerede nå begynte å bli våt på beina, men det fikk jeg bare bite i meg. Det var uansett godt å være på tur igjen.

Jeg gikk så langs sørsida av Vintervatnet og over Henriksåsen, til Grønlia turisthytte ved Bymarkas største vann, Skjelbreia. Dette vannet fulgte jeg på vestsida, før det bar inn i Leinstrandmarka og mot Rønningen turisthytte. Til slutt gikk jeg over Sæteråsen, før jeg kom på ned på riksvei 841 vest for Hestsjøen. Herfra hadde jeg tenkt å ta buss til Heimdal, men pga. dårlig bussforbindelse fortsatte jeg likegodt til fots langs veien den siste halvmila ned til Heimdal stasjon.

Været forverret seg utover ettermiddagen. Fra overskyet og opphold da jeg startet turen ble det etter hvert yr og regnbyger, og mot slutten regnet det konstant. Jeg møtte naturlig nok på en del folk – både turgåere, joggere og syklister. Av dyreliv så jeg bl.a. hare og storfugl. Stiene og gangveiene var stort sett gode, selv om det enkelte steder var noe gjørmete. Sør for Rønningen var det imidlertid dårligere kvalitet på stiene. En lang og fin dagstur gjennom Trondheims mest populære turområde.

Turrapporten er basert på en originaltekst fra 1999.