# 21 • 23. juni 1990

stjerne

Info
  • Start: 11:15
  • Framme: 14:35
  • Tilbake: 16:50
  • Starttemp.: + 20°C
  • Vær: Overskyet → regn.

I Grane-bjørnens fotspor

Det var med en viss skepsis jeg la i vei oppover Svenningskardet, da en slagbjørn hadde herjet vilt i sauebesetningene på vestsida av Svenningdalen den siste tida. Alle sauedrapene hadde da også blitt behørig omtalt i lokalavisen Helgeland Arbeiderblad, under overskrifter som Slagbjørn muligens på ferde i Grane“, “Nye sauedrap i Grane“, Bjørnen herjer i Grane og I Grane-bjørnens fotspor. Selv om jeg visste at det var liten sjanse for å støte på bjørnen, så lå det likevel unektelig i bakhodet.

Jeg fulgte stien helt oppover mot sauhytta, like oppunder Grønfjellet, der jeg tok meg en hvil. Videre tok jeg meg oppover Rapfjellet i sørlig retning, mot fjellets høyeste punkt. Oppe på toppen fant jeg ingen varde, men derimot et gevir av rein.

Jeg fortsatte sørover fjellet og ned i Stor-Hjortskardet. På vei ned i skardet begynte det å regne, og terrenget ble noe sleipt å ta seg fram i. Valgte å ikke krysse Hjortskardelva, noe som medførte at jeg havnet i et svært bratt lende nedover mot Svenningdalen.

Observerte sau like oppunder Storklumpen og et par ryper i Stor-Hjortskardet. Slagbjørnen så jeg heldigvis ikke snurten av.

Turrapporten er basert på en originaltekst fra 1990.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial