# 66 • 27. oktober 1991

 

Info
  • Start: 12:45
  • Framme: 13:40
  • Tilbake: 15:00
  • Starttemp.: + 5°C
  • Vær: Overskyet / tåke.

På skinner

Skodda lå tett og knugende da jeg var framme ved Dammen mellom de to Svenningvatna denne oktoberdagen. Herfra skulle jeg gå mot Bjørntjønna på Holmvassåsen, hadde jeg tenkt.

Jeg fulgte først den gamle kjerreveien på vestsida av Stor-Svenningvatnet vel en km sørover. Deretter tok jeg meg over åsen gjennom trolsk gammelskog og trange dalsøkk. Den begrensede sikten i kombinasjon med et småkupert lende gjorde at retningssansen ble satt på prøve, men det tok ikke lange stunda før jeg så jernbanelinja rett nedenfor meg. Denne fulgte jeg så sørover til Bjørntjønna, som lå blank og idyllisk til i skogen.

For å slippe å vimse rundt i skodda mer, fant jeg ut at jeg på tilbaketuren ville følge jernbanen hele veien nordover mot Holmvassdalen, der jeg kunne gå veien tilbake mot utgangspunktet. Med unntak av en liten tunell, som jeg unngikk, holdt jeg meg til denne planen. På store deler av strekninga valgte jeg å balansere på skinnegangen, da jeg syntes dette var lettere enn å ha pukk under sålene.

Turen ville nok blitt annerledes med sol og god sikt, men takket være skodda ble det ei helt spesiell stemning i naturen.

Turrapporten er basert på en originaltekst fra 1991.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial