407 +

Helleristningene på Valen, Rødøya (10 bilder):