545 +++

10 flere bilder fra turen til Kongshaugen / Haugsneset: