632 +

Inntrykk fra Helgeland Museums utstilling i hovedbygningen (50 bilder / ingen tekst):