Om Helgetur

Velkommen 🙂

Som navnet antyder, er denne bloggen en samling av turbeskrivelser fra Helgeland, sør i Nordland.  Bloggen er skrevet av undertegnede, som har rukket å bli 48 år gammel. Forhåpentligvis vil du finne noe av interesse blant de nærmere 600 beretningene fra et svært naturskjønt, men kanskje ikke så påaktet område av Norge. 

Undertittelen På tur i natur og kultur på Helgeland viser til at turene mine finner sted i naturlandskapet såvel som i kulturlandskapet – fra Nordlandsporten i sør til polarsirkelen i nord, fra riksgrensen i øst til fallgarden i vest. Jeg tar meg selvsagt turer også andre steder, men hovedtemaet er altså turberetninger fra Helgeland i tidsrommet 1990-2020.

Logoen for Helgetur, avtrykket av et par fjellstøvler, er ikke helt tilfeldig valgt. Fotsåler er et motiv som vi finner igjen i flere helleristningsfelt på Helgelandskysten, bl.a. på Flatøya i Alstahaug og i Vistnesdalen ved munningen av Visten. Det er vanskelig å si noe bastant om hva disse figurene har symbolisert for steinaldermenneskene, men for meg representerer fotavtrykkene vandring i både tid og rom. Ofte beveger en seg i omgivelser der det har ferdedes folk gjennom tusenvis av år, og til tider kan en nærmest fornemme skikkelsene av fortidas mennesker foran seg. Man føler en tilhørighet til landskapet, som ikke fullgodt lar seg forklare med hverken ord eller bilder.

Det er den subjektive opplevelsen som vektlegges og som jeg prøver å formidle, men jeg har også blitt fortalt at folk finner mye praktisk informasjon i rapportene. Grunnlaget for turrapportene skjer vha. notatskriving i løpet av – eller like etter – hver tur. Hvis ikke dette gjøres, går mye i glemmeboka.

For meg er det å skrive en måte å bearbeide turopplevelsene på. Bildene er unektelig av varierende kvalitet, men duger vel til hensikten – å illustrere eller supplere teksten. Om du ikke orker å lese alt av tekst i en rapport, har jeg selvsagt forståelse for dette. Det er en tidkrevende syssel!

Med denne introduksjonen ønsker jeg deg og dine en riktig god sommer, som forhåpentligvis vil resultere i et fint knippe uforglemmelige turer. La gjerne turplanleggingen starte her på Helgetur.

Trond Eirik Ludvigsen, 31. mai 2020.

 

Ferie i eget land

I år har som kjent det norske folk blitt oppfordret til å feriere i eget land. Ikke bare som et smitteverntiltak, men også som en håndsrekning til den floraen av småskala reiselivsbedrifter som sliter med å få endene til å møtes. Mange av disse kan tilby unike natur- og kulturopplevelser i storslåtte omgivelser. Naturlig nok er det delte meninger om denne oppfordringen fra myndighetene, men selv har jeg i hvert fall tenkt å bruke feriepengene mine her hjemme denne gangen.

Kanskje kan årets sommer være en mulighet til å gjøre seg bedre kjent med eget land og stifte nye bekjentskaper?

 

Litt om oppbyggingen av turrapportene