Om Helgetur

 

Velkommen 🙂


Som navnet antyder, er dette en blogg dedikert til turer på Helgeland, sør i Nordland.

Undertittelen ‘På tur i natur og kultur på Helgeland’ viser til at turene mine finner sted i naturlandskapet så vel som i kulturlandskapet – fra Nordlandsporten i sør til Polarsirkelen i nord, fra Riksgrensen i øst til fallgarden i vest. Jeg tar meg selvsagt turer også andre steder, men hovedtemaet er altså turberetninger fra Helgeland i tidsrommet 1990 – 2017.

Kjennetegnet for Helgetur er avtrykket av et par fjellstøvler. Dette er ikke tilfeldig valgt. Fotsåler er et motiv som vi finner igjen i flere helleristningsfelt på Helgelandskysten, bl.a. på Flatøya i Alstahaug og i Vistnesdalen ved munningen av Visten. Det er vanskelig å si noe bastant om hva disse figurene har symbolisert for steinaldermenneskene, men for meg representerer fotavtrykkene vandring i både tid og rom. Ofte beveger en seg i omgivelser der det har ferdes folk i uminnelige tider, og til tider kan en nærmest fornemme skikkelsene av fortidas helgelendinger.

Det er den subjektive turopplevelsen som vektlegges og som jeg prøver å formidle, men jeg har også blitt fortalt at folk finner mye praktisk informasjon i rapportene. Grunnlaget for turrapportene skjer vha. notatskriving i løpet av – eller like etter – hver tur. Hvis ikke går mye i glemmeboka.

For meg er det å skrive en måte å bearbeide turopplevelsene på. Bildene er unektelig av varierende kvalitet, men duger vel til hensikten – å illustrere eller supplere teksten. Om du ikke orker å lese alt av tekst i en rapport, har jeg selvsagt forståelse for det. Det er en tidkrevende syssel!

Med denne introduksjonen ønsker jeg deg og dine ei God Jul og et Godt Nytt År, som forhåpentligvis vil resultere i et fint knippe uforglemmelige turer. La gjerne turplanleggingen starte her på helgetur.net.

 

Trond Eirik Ludvigsen, 6. desember 2017.

email: trondlud@yahoo.no

tlf.: 970 44 037

 

Litt om oppbyggingen av turrapportene