Om Helgetur

Velkommen 🙂

Som navnet antyder, er dette en blogg dedikert til turer på Helgeland, sør i Nordland.

Undertittelen ‘På tur i natur og kultur på Helgeland’ viser til at turene mine finner sted i naturlandskapet så vel som i kulturlandskapet – fra Nordlandsporten i sør til Polarsirkelen i nord, fra Riksgrensen i øst til fallgarden i vest. Jeg tar meg selvsagt turer også andre steder, men hovedtemaet er altså turberetninger fra Helgeland i tidsrommet 1990 – 2019.

Logoen for Helgetur, avtrykket av et par fjellstøvler, er ikke helt tilfeldig valgt. Fotsåler er et motiv som vi finner igjen i flere helleristningsfelt på Helgelandskysten, bl.a. på Flatøya i Alstahaug og i Vistnesdalen ved munningen av Visten. Det er vanskelig å si noe bastant om hva disse figurene har symbolisert for steinaldermenneskene, men for meg representerer fotavtrykkene vandring i både tid og rom. Ofte beveger en seg i omgivelser der det har ferdedes folk gjennom tusenvis av år, og til tider kan en nærmest fornemme skikkelsene av fortidas helgelendinger foran seg.

Det er den subjektive turopplevelsen som vektlegges og som jeg prøver å formidle, men jeg har også blitt fortalt at folk finner mye praktisk informasjon i rapportene. Grunnlaget for turrapportene skjer vha. notatskriving i løpet av – eller like etter – hver tur. Hvis ikke dette gjøres, går mye i glemmeboka.

For meg er det å skrive en måte å bearbeide turopplevelsene på. Bildene er unektelig av varierende kvalitet, men duger vel til hensikten – å illustrere eller supplere teksten. Om du ikke orker å lese alt av tekst i en rapport, har jeg selvsagt forståelse for det. Det er en tidkrevende syssel!

Med denne introduksjonen ønsker jeg deg og dine en god sommer, som forhåpentligvis vil resultere i et fint knippe uforglemmelige turer. La gjerne turplanleggingen starte her på Helgetur.

Trond Eirik Ludvigsen, 9. mai 2019.

 

Helgetur fyller 10 år!

1. juni 2019 er det nøyaktig ti år siden jeg publiserte den første turrapporten på helgetur.net.

Fullstendig uten kunnskap om hvordan en nettside bygges opp, ble det nødvendigvis mye prøving og feiling den første tida. Men jeg holdt fast på visjonen om hvordan jeg ville at Helgetur skulle bli en gang i framtida, og jobbet mot dette målet. I dag framstår nettsida slik jeg ønsket det fra start av. Mye arbeid har det vært, men det har samtidig vært et lystbetont og lærerikt arbeid – til glede for meg selv og kanskje også andre.

 

Litt om oppbyggingen av turrapportene