Litjfjellet rundt

Årlig tur rundt Litjfjellet, vest for Svenningdalen i Grane, som tradisjonelt har vært en skitur på våren:

Dato: Start: Framme: * Tilbake: Starttemp.: Totaltid:
 1990  mar. 11.  10:15  14:35  17:15  + 2°    7 t   00 min
 1991  mar. 17.  11:15  13:40  16:05  – 2°    4 t   40 min
 1992  mar. 15.  10:35  14:35  16:40  – 3°    6 t   05 min
 1993  apr. 8.  10:05  13:40  15:45  – 2°    5 t   40 min
 1994  mar. 13.  11:25  15:55  18:20  + 5°    6   55 min
 1995  apr. 10.  11:40  15:25  17:30  – 3°    5 t   50 min
 1996  mar. 15.  11:15  15:15  16:45  – 3°    5 t   30 min
 1997  mar. 28.  11:40  16:45  18:45  + 2°    7 t   05 min
 1998  mar. 14.  11:45  17:10  19:35  – 6°    7   50 min
 1999  mar. 29.  11:45  16:20  18:30  + 7°    6   45 min
 2000  apr. 8.  11:35  15:00  17:15  + 9°    5 t   40 min
 2001  mar. 13.  10:15  15:35  17:40        7 t   25 min
 2002  apr. 3.  11:25  15:30  17:45  + 8°    6 t   20 min
 2003  mar. 23.  10:30  13:45  16:30  + 3°    6 t   00 min
 2004  apr. 1.  11:00  15:20  17:45         6   45 min
 2005  mar. 25.  10:35  15:35  18:15  + 6°    7   40 min
 2006  apr. 7.  10:35  16:10  19:35  + 1°    9   00 min
 2007  mar. 24.  11:10  16:05  18:40  + 9°    7   30 min
 2008  mar. 20.  10:00  15:20  17:35  – 5°    7 t   35 min
 2009  apr. 4.  10:20  15:40  18:15  + 4°    7 t   55 min
 2010  mar. 31.  11:15  16:55  19:05  + 3°    7   50 min
 2011  apr. 2.  10:10  14:05  16:30  + 5°    6 t   20 min
 2012  apr. 6.  11:55  18:25  20:50  + 1°    8 t   55 min
 2013  mar. 27.  10:50  17:40  20:45  + 3°    9   55 min
 2014  apr. 10.  11:50  17:15  20:55  + 6°    9   05 min
 2015  mar. 20.  10:05  16:55  19:35  + 2°    9 t   30 min
 2016  mar. 26.  11:05  16:15  20:10  + 6°    9   05 min
 2017  okt. 7.  10:40  16:00  19:05  + 3°    8   25 min
 2018  sep. 27.          
  •  Kolonnen “Framme” viser tidspunktet jeg ankommer Stavassveien (etter en lengre pause i Dempa).

 

2006

 

2007

 

2008

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

lfjr16-012-ikon

2016

2017