Observasjoner

Observasjoner av et utvalg dyre- og fuglearter:

 1990 – 1999:
  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
 And/ gås   8         1 18   x
 Ekorn   1                
 Elg 1   1       2 4   1
 Hare   2     1 1   2   2
 Lundefugl                   x
 Rein x   x x 1 x x x x x
 Rype 66 8 4 66 74 30 33 51 149 132
 Røyskatt         1          
 Storfugl 1 10   2         1 2
 Ørn/ våk   1     1     5   2
 2000 – 2009:
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
 And/ gås 3 1 1 x x 15 x 23 x  
 Delfin                 x  
 Ekorn     3              
 Elg   1 2 2   6   4   2
 Hare               6   1
 Hval                 x  
 Oter 1             1    
 Rein       6 6 35 x   35 1
 Rype 46 32 16 112 42 14 43 9 46 28
 Rødrev             2 1 3  
 Røyskatt           1        
 Rådyr               1    
 Sel       1            
 Skarv             x      
 Storfugl       1   1 2 3 3  
 Trane/ hegre         10     1    
 Ærfugl               x    
 Ørn/ våk 1 1 3 1 2 1   14 7 3
 2010 – 2019:
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018   2019
 And/ gås   2 1 10 x x x 2  
 Ekorn   1           1    
 Elg 1 3 3 4   3   4    
 Hare   2 2   1     2 1 4
 Hjort 1                  
 Hval             1      
 Lundefugl               x   2
 Mink         1          
 Oter     1 1 1          
 Rein   85 115 70 108 70 30 27 x  
 Rype 14 37 62 38 32 25 8 13 78 37
 Rødrev 1 1   1     1      
 Røyskatt 1                  
 Rådyr   2   1   4   3   4
 Sel   1   1 2 1 3   2 1
 Skarv     x   x   x x x x
 Storfugl 2       1       1  
 Svane       2         8  
 Trane/ hegre   1   1     3 x 15 x
 Ærfugl   x               x
 Ørn/ våk 3   3 4 2 5 35 10 7 9
 2020 – 2023:
  2020 2021 2022 2023
 And/ gås x x x x
 Ekorn 1 1
 Elg 3 1
 Hare 6
 Hval 2
 Oter 1
 Piggsvin 1
 Rein 8 4
 Rype 10 1 10 6
 Rådyr 12 4 15
 Sel 1 2 3
 Storfugl 4
 Trane/ hegre 2 4
 Ugle 1
 Ærfugl x x
 Ørn/ våk 4 6 6
 Totalt (1990 – 2023):        
 Ekorn    
 Elg  48 
 Hare  33 
 Hjort  
 Mink  1 
 Oter  
 Piggsvin  
 Rype  1374 
 Rødrev  10 
 Røyskatt  
 Rådyr  46 
 Sel  18 
 Storfugl  34 
 Ugle  
 Ørn/ våk  136 
  • Antall ryper observert i 1999 er nokså unøyaktig.
  • Oppdatert: 15.12.2023

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial