Tabell – utprøving

De 150 høyeste fjelltoppene på Helgeland med PF > 50 m, alfabetisk sortert:

# Fjelltopp: Info: Moh.: Område:
1 Arefjelltoppen           1300 Hattfjelldal øst
2 Biseggen     1322 Børgefjell
3 Bjellåtinden      1300 Svartisen
4 Blakkåtinden           1300 Svartisen
5 Blåfjellet (Storklumpen)      1292 Lomsdal-Visten
6 Blåkollen 1440 Svartisen
7 Bogfjellet, Nedre 1268 Svartisen
8 Bogfjellet, Øvre 1337 Saltfjellet
9 Bolna   1460 Saltfjellet
10 Bredekfjellet N   1347 Saltfjellet
11 Bredekfjellet S   1264 Saltfjellet
12 Breitinden   1354 Svartisen
13 Brurskanken   1447 Røssvatnet vest
14 Dårtindan N   1326 Vefsn
15 Dårtindan S   1345 Vefsn
16 Fetterbakk N   1381 Saltfjellet
17 Fetterbakk S   1346 Saltfjellet
18 Finnryggen   1294 Svartisen
19 Fisklausfjellet   1305 Hattfjelldal øst
20 Flåfjellet   1368 Børgefjell
21 Geitaksla, Søre  1308 Røssvatnet vest
22 Geitaksla, Vestre   1304 Røssvatnet vest
23 Geittinden   1556 Røssvatnet vest
24 Gierkietjahke   1514 Børgefjell
25 Gilaksla   1295 Saltfjellet
26 Gilatinden   1416 Saltfjellet
27 Goabrretjåhkkå   1284 Saltfjellet
28 Golverfjellet N   1373 Børgefjell
29 Golverfjellet S   1289 Børgefjell
30 Golverfjellet Ø   1618 Børgefjell
31 Golverfjellet / Golvertinden   1682 Børgefjell
32 Gresfjellet N   1412 Okstindan
33 Gresfjellet V   1294 Okstindan
34 Gresfjellet Ø   1345 Okstindan
35 Grytinden   1475 Svartisen
36 Hekkelfjellet   1560 Okstindan
37 Hengfjellet (Nasen)   1358 Saltfjellet
38 Hjartfjelltinden   1458 Hattfjelldal øst
39 Høgtuva   1276 Rana-Sjona
40 Istinden, Søre   1572 Svartisen
41 Jetnamfjellet   1365 Børgefjell
42 Jetnamsklumpen   1513 Børgefjell
43 Junkerfjellet (Junkeren)   1459 Indre Rana
44 Junkerfjellet M   1340 Indre Rana
45 Junkerfjellet N   1336 Indre Rana
46 Junkerfjellet S   1426 Indre Rana
47 Junkerfjellet Ø   1346 Indre Rana
48 Kamptinden, Nordre   1534 Svartisen
49 Kjerringtinden   1395 Røsvvatnet vest
50 Krokfjellet   1264 Børgefjell
51 Krutfjellet V   1360 Hattfjelldal øst
52 Krutfjellet Ø   1405 Hattfjelldal øst
53 Kvigtinden   1699 Børgefjell
54 Laupskardfjellet   1323 Børgefjell
55 Lukttinden   1348 Vefsn
56 Melkfjellet N   1473 Indre Rana
57 Melkfjellet S   1425 Indre Rana
58 Måsskardfjellet N   1350 Børgefjell
59 Måsskardfjellet S   1536 Børgefjell
60 Nunatak   1456 Svartisen
61 Oksfjellet (Okstinden, Lille)   1514 Okstindan
62 Oksfjellet (Sørtuva)   1497 Okstindan
63 Oksfjellet (Tverrfjellet)   1274 Okstindan
64 Oksfjelltuva   1525 Okstindan
65 Okstindan (Bessedørtinden)   1562 Okstindan
66 Okstindan (Okshornet)   1901 Okstindan
67 Okstindan (Okskalvan N)   1580 Okstindan
68 Okstindan (Okskalvan S)   1646 Okstindan
69 Okstindan (Oksskolten)   1916 Okstindan
70 Okstindan (Okstinden)   1807 Okstindan
71 Okstindan (Steikvasstinden)   1749 Okstindan
72 Okstindan (Svartfjellet V)   1872 Okstindan
73 Okstindan (Tvillingtinden)   1824 Okstindan
74 Okstindan (Vesttinden)   1711 Okstindan
75 Olfjellet   1368 Hattfjelldal øst
76 Rainesfjellet   1371 Børgefjell
77 Rainesklumpen   1450 Børgefjell
78 Rapestinden   1302 Børgefjell
79 Raudifjellet   1294 Saltfjellet
80 Rotfjellet   1338 Hattfjelldal øst
81 Rørskardtinden   1415 Børgefjell
82 Saksenfjellet M   1307 Børgefjell
83 Saksenfjellet V   1289 Børgefjell
84 Saksenfjellet Ø (Saxfjellrøysa)   1289 Børgefjell
85 Sandskardfjellet   1295 Børgefjell
86 Sauaksla   1324 Indre Rana
87 Saufjellet   1267 Indre Rana
88 Simskardfjellet V   1438 Børgefjell
89 Simskardfjellet Ø   1434 Børgefjell
90 Skaviktindan M   1310 Svartisen
91 Skaviktindan V   1269 Svartisen
92 Skaviktindan Ø   1267 Svartisen
93 Skinnfjellet V   1322 Børgefjell
94 Skinnfjellet Ø   1335 Børgefjell
95 Sklettfjellet   1304 Børgefjell
96 Sladderfjellet   1330 Børgefjell
97 Sniptinden   1586 Svartisen
98 Snøtinden   1594 Svartisen
99 Stabburdalsfjellet   1341 Saltfjellet
100 Staupåtinden, Nedre   1293 Saltfjellet
101 Staupåtinden, Øvre   1435 Saltfjellet
102 Steindalstinden   1378 Saltfjellet
103 Steinfjellet N   1325 Saltfjellet
104 Steinfjellet (Steinhovudet)   1288 Saltfjellet
105 Steintinden   1534 Svartisen
106 Storklumpen (i Børgefjellet)   1326 Børgefjell
107 Stormdalsfjelle M   1366 Saltfjellet
108 Stormdalsfjellet N   1340 Saltfjellet
109 Stormdalsfjellet S   1315 Saltfjellet
110 Stormdalsfjellet V   1488 Saltfjellet
111 Svangsfjellet   1262 Saltfjellet
112 Svartfjellet Ø   1601 Okstindan
113 Svartheitinden   1333 Svartisen
114 Svartisfjellet V   1307 Saltfjellet
115 Svartisfjellet Ø   1281 Saltfjellet
116 Svartisheia   1469 Svartisen
117 Svartiskongen   1417 Svartisen
118 Sæterfjellet N   1318 Børgefjell
119 Sæterfjellet S   1309 Børgefjell
120 Topp 1286 (V for Bogvatnet)   1286 Svartisen
121 Topp 1294 (V for Høgtuva)   1294 Rana-Sjona
122 Topp 1302 (N for Blakkåtinden)   1302 Svartisen
123 Topp 1324 (V for Jetnamsklumpen)   1324 Børgefjell
124 Topp 1327 (Rognatinden)   1327 Svartisen
125 Topp 1376 (V for Lønstinden)   1376 Saltfjellet
126 Topp 1383 (S for Brurskanken)   1383 Røssvatnet vest
127 Topp 1386 (NV for Breitinden)   1386 Svartisen
128 Topp 1388 (Ø for Steindalstinden)   1388 Saltfjellet
129 Topp 1392 (SV for Svartiskongen)   1392 Svartisen
130 Topp 1394 (N for Kvigtinden)   1394 Børgefjell
131 Topp 1413 (S for Fingerbreen)   1413 Svartisen
132 Topp 1426 (V for Svartiskongen)   1426 Svartisen
133 Topp 1433 (Ø for Blåkollen)   1433 Svartisen
144 Topp 1438 (Ø for Grytinden)   1438 Svartisen
135 Topp 1458 (NØ for Sniptinden)   1458 Svartisen
136 Topp 1459 (Ø for Steintinden)   1459 Svartisen
137 Topp 1468 (V for Snøtinden)   1468 Svartisen
138 Topp 1468 (Ø for Bolna)   1468 Saltfjellet
139 Topp 1564 (NV for Bogvatnet)   1564 Svartisen
140 Topp 1565 (NV for Bogvatnet)   1564 Svartisen
141 Topp 1583 (N for Steikvassbreen)   1583 Okstindan
142 Topp 1682 (S for Kvigtinden)   1682 Børgefjell
143 Tverrfjellet (ved Leirskarddalen)   1280 Okstindan
144 Ørtfjellet (Bomfjellet)   1311 Saltfjellet
145 Ørtfjellet (Rundtinden)   1360 Saltfjellet
146 Ørtfjellet (Sløykholtinden)   1338 Saltfjellet
147 Ørtfjellet (Tverråfjellet)   1407 Saltfjellet
148 Ørtfjellet (Ørtfjelltinden)   1440 Saltfjellet
149 Ørtfjellet M   1292 Saltfjellet
150 Ørtfjellet N   1309 Saltfjellet

Table Table
Table Table