Turkart

Bruk av turkartet:

På dette turkartet, en tjeneste levert av Fjellforum, har jeg plottet inn mange av turrapportene mine. Bruk tastene oppe til venstre i kartet for å zoome inn eller ut, og “dra” i kartet for å navigere. Klikk på markøren, og deretter linken. Den gjeldende turrapporten vil da åpne seg i et nytt vindu.

Teknisk informasjon:

Foreløpig viser linkene kun til eldre (ikke-mobilvennlige) sider. De eldste – som ble opprettet før 2011 – har for øvrig brutte linker, da sidene ikke eksisterer lenger. Etter hvert vil jeg oppdatere linkene, slik at de peker mot de nye responsive (mobilvennlige) sidene. Samtlige (drøyt 500) turrapporter vil da bli tilgjengelig i responsivt design via turkartet nedenfor. Per april 2017 vil dette være det første arbeidet jeg griper fatt i (bortsett fra publisering av nye turrapporter). Likevel er det tvilsomt om særlig mye vil bli gjort før til høsten.