Austra (Oterneset)

Johan Blank, eller Blanken som han gjerne ble kalt, var en beryktet røverhøvding og omstreifer i siste del av 1700-tallet. Flere huler langs kysten, der han gjemte seg for øvrigheten, har fått navn etter denne beryktede landstrykeren. På Austra finner vi en av disse.

Nordstranda

Nordstranda kalles den gjerne, yttersida av Bodøhalvøya. Kyststripa er kjent for sine mange sandstrender og uhindrede utsikt mot midnattssola. Tidlig i juni troppet jeg opp på Mjelde i den hensikt å ta meg vel 15 km sørover mot Ausvika, like nord for byen.

Hamnøya

«Med sine nærmere 600 mål boplassområde som strekker seg over 1,7 km må Gjersmoan ubetinget være ett av Europas største sammenhengende boplassområder fra steinalderen!» Sitatet fra bokverket Helgeland Historie hadde jeg notert meg.

Leirfjorden

I liene langs nordsida av Leirfjorden går det en gammel ferdselsvei. I dag en velbrukt tursti, kanskje særlig for folk fra Leland og omegn, men fra gammelt av var dette kirkeveien fra grenda Hjartland og innover mot kirka på Leland.

Tenna

Den sydligste av de sentrale øyene i Herøy kommune bærer navnet Tenna, etter fuglearten terne. Som så mange andre øyer på Helgelandskysten er landskapet flatt, og øya vises knapt før en så godt som befinner seg der.

Brønnøysund

Minst ett av de naturlige oppkommene som har gitt Brønnøy navn eksisterer den dag i dag, midt i byen Brønnøysund. Nå syntes jeg det var på tide å oppsøke kilden, for å si det sånn. Etterpå var planen å innlosjere seg i ei hule – også denne midt i byen.

Hangbjørn

Et utdødd sagn var utgangspunkt for årets første telttur. Sagnet om St. Olavs-åbboren på Dønna var ennå levende rundt 1750 da det ble funnet nevneverdig av en ukjent forfatter, godt skjult i en større skriftlig framstilling av Helgelands fogderi.

På liv og død

Ras, skred og flom har gjennom alle tider hjemsøkt vår del av landet – noen med mer skjebnesvangert utfall enn andre. I denne artikkelen tar jeg for meg et utvalg katastrofale hendelser i henholdsvis Meløy og Bindal.

Kvarøy (Indre Kvarøy)

Som så ofte før, ankom Helle og jeg ei av de mange øyene langs kysten med Nordlandsekspressen fra Bodø. For i år som i fjor, hadde jeg lagt opp til en ørliten øyferie på den årstida da fargene i naturen er på sitt vakreste.

Litjfjellet rundt

Tradisjonen tro ble det også i år en tur rundt Litjfjellet. Siden i fjor hadde jeg blitt klar over et nytt naturreservat, opprettet i 2017, som ligger ved den vante leia mi – og nettopp «Stavasselva naturreservat» ble et hovedfokus for årets runde.