Stavassdalen

Forfall har preget Stavassgården helt siden den ble fraflyttet for 75 år siden til litt over årtusenskiftet. Men i 2005 ble gården tilbakeført til fordums prakt, takket være Stavassdalens venner. I dag er det mulig å leie gården – et tilbud som måtte testes ut!

Mosjøen / Haukland

Reint tilfeldig oppdaget jeg at Mosjøens største skjønnlitterære forfatter ville fylt 150 år i 2023. På hundreårsmarkeringen i 1973 var det stor blest rundt Andreas Haukland da byens første statue ble avduket. Femti år seinere er han praktisk talt glemt.

Ørjedalen

For hundre år siden ble boka «Storjorden» utgitt. Boka er på sett og vis ei bygdebok skrevet langt forut for sin tid, og tar for seg Hattfjelldal-bygdenes bosettingshistorie så vel som sagn og fortellinger som hadde gått på folkemunne helt opp mot 1920-tallet.

Dalbotn

Hadde det ikke vært for at hun selv er levende opptatt av sin egen herkomst, ville nok temaet for denne turen vært nokså søkt. Men nå har det seg nå en gang slik at den verdensberømte artisten Joni Mitchell vet utmerket godt hvor hennes forgjengere utvandret fra.

Litjfjellet rundt

Da andre bind av bokverket «Vefsnavassdraget» kom i hus for noen år siden ble man presentert for en mengde skogstuer, plottet inn på kart vha. GPS. På årets tradisjonelle tur rundt Litjfjellet ville jeg legge turen innom fire av disse.

Træna

Sogneprest og vitenskapsmann Iver Ancher Heltzen (1785-1842) var et barn av opplysningstida. Han skrev flere verk om alt fra botanikk til etnografi. I 1823 besøkte han Træna, noe det ble bok av. 200 år seinere aktet jeg å følge i Heltzens fotspor på «Øen Tren».

Trofors (Gammelsagmaro)

Det tradisjonelle skogbruket har fått en sentral plass i Granes avdeling av Helgeland museum. Å vandre rundt på bygdetunet mellom tømmerhus fra 17- og 1800-tallet omgitt av dunkel skog med ei stor elv rennende saktmodig forbi, gir en helt egenartet atmosfære.

Røssåauren

Røssåauren er en vel 1,3 km lang og flat tange som stikker ut i Sørfjorden fra vest mot øst ved utløpet av Røssåga. Den utgjør den ytterste delen av et større delta, og denne langstrakte landstripa tvinger elva fra å renne nordover til å bøye av østover like før utløpet.

Hestøya (i Herøy)

I tillegg til et uomtvistelig talent, har et ukuelig pågangsmot gjort norgesmester i blomsterdekorasjon Tommy Eide til et ikon i bransjen. Allerede før en går inn i «Etcetera» får en et varsko om hva som er i vente, nemlig en eksplosjon av farger, former og dufter.

Jamtfjellvegen (del 1)

Endelig var dagen kommet da jeg skulle gå den historiske «Jamtfjellvegen» i hele dens lengde fra Vefsnfjorden til Røsvatnet. I luftlinje kun tre mil, men i terrenget en god del lengre. At turen skulle ende i fiasko måtte jeg til slutt bare innse.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial