# 87 • 17. – 18. juli 1993

stjerne

Dag 1 (av 2):
Info
  • Start: 13:30 (Herringbotnet)
  • Framme: Ca. 14:30
  • Vær: Overskyet.

Langs gamle stier

Fra Herringbotnet la Jan og jeg av gårde langs en kjerrevei, og etter hvert langs en merket sti, sørover. Som på vår aller første felles telttur for tre uker siden var turmålet også denne gangen Haustreisdalen – men nå ville vi altså entre dalen fra nord.

Allerede ved den knøttlille Middagstjønna bestemte vi oss for å etablere teltleir. Noe myrlendte omgivelser, men ikke verre enn at vi lett fant oss en velegnet teltplass. Det var dessuten rikelig med ved i området, og en enkel sak å få til et bål.

Seinere på dagen fant vi ut at vi ville røre oss litt igjen, og både Hjartfjellet og Klubbtinden ble vurdert som aktuelle. Men tåkeskyer som til stadighet la seg om fjelltoppene, gjorde at vi i stedet endte opp med en tur i lavlandet mot Holmvatnet – et relativt stort vann like sørvest for Hjartfjellet. Dermed fortsatte vi videre sørover Sæterhaugan, langs kraftlinja, før vi kom på en gammel sti. Denne slynget seg gjennom småskogen, på vestsida av Vekthustjønna og videre mot Holmvatnet.

Klubbtinden er ett av flere turmål som vurderes.


Holmvatnet (419 moh), øverst i Haustreisdalen.


Det går flere gamle farleier i området, men den viktigste har utvilsomt vært Jamtfjellveien, som vi fulgte en liten bit av ned mot Holmvatnet. Jamtfjellveien var en flere mil lang ferdselsvei mellom Vefsnfjorden og Vesterbukta i Røssvatnet, og ble så tidlig som på 1720-tallet omtalt som Allmannsvegen, noe som tyder på at den allerede den gang var ei godt etablert ferdselsåre. Etter ca 1850 gikk veien mer eller mindre ut av bruk (Kilde: Ferdaveger – Vandringer i Nordland, s. 76 – 77.)

 Langs nordsida av Holmvatnet slynger den eldgamle Jamtfjellveien seg.


Tilbake ved Middagstjønna ble det bålbrenning og pølsespising i stor stil. Da vi krøp inn i hvert vårt telt hadde vi forhåpninger om at morradagen skulle by på et noe lettere skydekke.


Dag 2 (av 2):
Info
  • Vær: Overskyet.

Luftige planer

Drømmen var å gå til topps på Brurskanken (1447 moh) i dag, men skodda vanskeliggjorde både en tur dit og på de adskillig lavere toppene Klubbtinden (919 moh) og Hjartfjellet (878 moh). Dermed var det ikke så mye annet å gjøre enn å pakke sammen og begi oss nedover mot Herringbotnet igjen.

Turrapporten er basert på en originaltekst fra 1993.