# 589 • 7. – 8. mai 2020

stjernestjerne

Dag 1 (av 2):
Info
  • Start: 14:30 (Fagervik-krysset ved Fv.17)
  • Framme: 20:55 (Bruneset)
  • Starttemp.: + 4°C
  • Vær: Overskyet / gløtt av sol. Snø- og lette haglbyger.

Et strategisk punkt ved leia

75 år etter at okkupasjonsmakten kapitulerte og Norge gjenvant sin frihet, vekker de fem krigsårene fortsatt interesse – ikke minst hos undertegnede, som har flere “krigshistoriske turer” på årets agenda. Selv om det etter hvert er få gjenlevende som har opplevd verdenskrigens redsler på kroppen, er de fysiske sporene i terrenget mange – kanskje særlig på de stedene der det ble etablert såkalte kystfort. Et av disse fortene lå ved Fagervika i dagens Leirfjord kommune, og jeg syntes det høvde godt å ta seg en tur dit på selveste frigjøringsdagen, 8. mai. Samtidig kunne jeg besøke et minnesmerke over falne.

For tida er jeg avhengig av kollektivtransport når jeg er på Helgeland. Stort sett fungerer dette greit, men nå hadde det blitt noe kluss med et bussbytte. Resultatet var at jeg var “stuck” i Fagervik-krysset. Valget var klart: Gi opp turen eller å ta meg fram til fots 20 km langs vei. Å gi seg uten engang å ha prøvd var uaktuelt, dermed trasket jeg i vei med friskt mot – og lua trukket godt nedover ørene.

Ulvangen sett utover mot Skorpa.


Jo seinere det led utpå våren, dess kaldere hadde dagene blitt, og nå begynte det til og med å snø! En kar litt oppi årene kom syklende, og stoppet opp for å slå av en prat. Syklisten hadde vært og sett etter båten sin, og var lite imponert over maiværet. For øvrig mente karen at det var “kvikt” å skulle gå helt til Fagervika.

Kom, mai, du skjønne, milde.


Snøbygene kom og gikk, til tider ispedd litt hagl. Med en såpass lang tur foran meg, var jeg nøye med å ta meg småpauser – selv når jeg ikke følte behov for det. En del trafikk til og fra Løkvika. Deretter ble det markant mindre. Omsider rundet jeg Angarsneset, og fra å ha gått vestover, bar det nå nordøstover inn mot Fagervika. Her ved Angarsneset la jeg for øvrig merke til et turfølge som tok seg oppover langs den såkalte sagnstien, som snor seg forbi St. Olavs-skottet, St. Olavs-pila og St. Olavs-steinen. Sistnevnte er kanskje Norges største fallos, uten at fagfolk noengang har tatt seg bryet med å bekrefte eller avkrefte dette.

Leirfjords bidrag til Skulpturlandskap Nordland er verket “Omkring” av brasilianske Waltercio Caldas.


Ei ørn fløy med tunge vingeslag over landskapet, før to rådyr viste seg. Jeg har sett overraskende mye av sistnevnte art på turene mine nå i vår. Rådyret er nok ikke så uvanlig lenger som det en gang var i disse traktene.

Så var jeg omsider kommet til den fagre vika, og lengst bort kunne jeg øyne Bruneset med den geologiske særegenheten Brua – som strekker seg ut i havet som en molo. Det var nettopp på Bruneset at jeg hadde planer om å slå leir, og om en drøy halvtime ville jeg sannsynligvis være framme.

Fagervika med Hugla i nordøst.


Kom i prat med en av de litt eldre innbyggerne her i Fagervika, og han tipset meg om at jeg burde ta til venstre bak en garasje. Det var nemlig der grusveien mot Bruneset tok av. Han anbefalte meg dessuten å “ta runden” – altså å gå den såkalte historiestien forbi kystfortet og diverse andre severdigheter – noe som også var planen.

Det siste stykket mellom bebyggelsen i Fagervika og Bruneset går langs denne veien.


Brua – naturens egen molo.


De godt og vel to milene var omsider unnagjort. Med alle småpausene hadde turen tatt meg drøyt seks timer. At dette gjorde godt for formen, var det ingen tvil om.

Før jeg gikk i gang med noe som helst annet, tok jeg med meg kameraet og gikk utover den såkalte Brua. Jeg måtte utnytte at det var fjære, fordi når floa slår inn oversvømmes den. Egentlig er Brua en endemorene fra siste istid, dannet i forkant av en større bretunge som på et tidspunkt i sluttfasen av istida hadde en midlertidig framrykking. Etter nedsmeltingen ble moreneryggen liggende under vann, før landhevingen sakte, men sikkert har hevet den opp fra dypet og over vannskorpa. For øvrig knytter det seg et sagn til Brua.

En hurtigbåt passerer mellom Bruneset og øya Løkta i bakgrunnen.


Sagnet om Brua og Bruneset

Sitat fra Fotefar mot nord-folderen for Leirfjord kommune:

I riktig, riktig gamle dager da trollene gikk omkring lys levende på Helgeland, bodde det tre troll ikke så langt fra hverandre ved utløpet av Ranfjorden. Den ene risen bodde i Lifjellene på fastlandet, den andre bodde på Løkta og den tredje på Dønna.

Så var det slik at risen på Løkta og risen på fastlandet hadde slik en hug til å besøke risen på Dønna. Men da måtte det skikkelig bru til, fant risen på Dønna og Fastlandsrisen ut. Og så satte risen på Løkta i gang med å bygge bru over til Dønna, mens Fastlandsrisen la i veg med å bygge bru over til Løkta, godt hjulpet av kjerringa, risegygra. Fra Brubukta på Bruneset begynte de å bygge, bar og lempet stein jevnt og trutt, alt mens risen på Dønna spent fulgte med i brubygginga. Seint gikk det, og tunge var steinene å bære på. Trøtte og slitne blei trollene, for som kjent kunne de ikke arbeide i dagslys, natta måtte brukes når det skulle arbeides.

Og så gikk det ikke likere til enn at de en morgen blei overraska av sola som rant før de fikk kommet seg i hus. Risen på Dønna ropte og skreik om faren som truet, men de andre var så opptatt av arbeidet at de ikke enset noen ting. Og så blei de alle til stein.

Ser du nøye etter i landskapet, finner du Risen og Gygra på Bruneset, ikke langt fra der tyskerne anla sitt kystfort under siste verdenskrigen. Og i sør ligger fortsatt Dønnamannen og glaner nordover fjorden mot bruer som ikke blei fullført og granner som aldri kom på besøk. Og fra Brubukta i Bruneset stikker fortsatt begynnelsen av brua mot Løkta ut i Ranfjorden og forteller oss med all tydelighet at de første brubyggerne på Helgeland ikke var Statens vegvesen.

På fjære sjø er det mulig å ta seg de 150 meterne til ytterst utpå Brua.


Hugla – ei øy jeg føler jeg må tilbake til.


Et strategisk sted fra tidenes morgen

Bruneset ligger der den 67 km lange Ranfjorden munner ut i kystleia. Fjordmunninger har gjennom alle tider vært strategisk viktig, særlig med tanke på at båten var nærmest enerådende som framkomstmiddel i kyststrøkene opp til vår tidsalder. Men også fordi mattilgangen gjerne var spesielt god her – både i sjøen og på land.

Såpass nylig som i år 2000 avdekket to lærere fra Sandnessjøen en steinalderboplass på en flat sandmo i lia ovenfor Fagervika. Dette ble opptakten til arkeologiske utgravinger på stedet. Resultatene var forbløffende, da 14C-dateringer av kull fra funnstedet viste at lokaliteten var godt over 10 000 år gammel, og dermed blant de aller eldste spor av mennesker i Norge. På den tida sto havnivået ca. 80 m høyere enn i dag og kanten av den store innlandsisen var ikke langt unna.

Kilde: Professor i arkeologi ved NTNU Vitenskapsmuseet, Birgitta Berglund: Stor-Fagervika i munningen av Ranen – på sporet av de første menneskene på Helgelandskysten i Årbok for Helgeland 2006.

Også andre spor i terrenget etter tidligere menneskelig aktivitet finnes, som gravrøyser og fangstgropanlegg. Tvers over Bruneset har det etter alt å dømme gått et viktig trekk for villreinen, på vei fra høyfjellet til vinterbeite på øyene.

Sitat fra Fotefar mot nord-folderen for Leirfjord kommune:

I jernalderen og mellomalderen foregikk fangst på villrein ofte ved hjelp av fangstgroper. Gropene ble bygd i viktige trekkveger og kan ligge enkeltvis, i små grupper eller i store systemer. […] Reinsamene på Helgeland har vinterbeite på kysten, hvor det er lite snø og enkelt for reinen å finne mat. Sommerbeitet er i innlandet. Det er sannsynlig at villreinen tidligere har fulgt et liknende flyttemønster. Mellom Bruneset og Løkta var et to kilometer langt reinsøm.

[…] De to fangstanleggene på Bruneset kan ha sammenheng med dette reinsømmet. Drøyt 100 meter opp for Brua er et anlegg med iallfall åtte groper. På Moen, ved rota av Bruneset, er det like mange fangstgroper på tvers av ryggen som reintrekket naturlig vil følge.

[…] Blant stormenn i Europa var nordlige fangstprodukter som reinskinn, pelsverk, kvalrosstann og dun svært ettertraktet. Kontroll over fangstproduktene må ha vært en viktig del av høvdingens maktbasis. Det var i bytte mot disse varene at håløyghøvdingene kunne skaffe seg smykker, våpen, glassbeger og andre prestisjevarer fra sør. Fangstanleggene på Bruneset kan ha vært bygd og drevet av samer som sto i nær forbindelse med håløygske stormenn. Eller de kan ha tilhørt gårdene i Fagervika.

Den strategiske beliggenheten var selvsagt også grunnen til at et kystfort ble etablert her på Bruneset av tyskerne under 2. verdenskrig.

Værgudenes viltre dans over Løkta.


Utsikten fra teltplassen er det lite å klage på.


Jeg slo opp teltet i “brufestet”, så å si, før det startet opp å snø igjen. Dermed var det bare å komme seg innendørs. Dette var for øvrig første gang jeg hadde med telt til Leirfjord kommune. Fra før hadde jeg kun ei overnatting i den såkalte Borgen ovenfor Bardal – ei særegen steinhytte som i dag blir ansett som et kulturminne. Men den gang var temperaturen en helt annen, for å si det mildt. Da jeg var ute i halvmørket litt etter midnatt kunne jeg konstatere at Brua lå under vann, nå som det hadde flødd.


Dag 2 (av 2):
Info
  • Start: 11:25 (rundtur langs historiestien) / 14:55 (tilbaketur)
  • Framme: 15:30 (Geitneset, Fagervika)
  • Starttemp.: + 5°C
  • Vær: Overskyet / delvis skyet / sol. Noe vind etter hvert.

Frigjøringsdagen 75 år

Utgangspunktet for den vel 4 km lange historiestien var enkelt å finne, like bakenfor Brua. Stien viste seg da også svært tydelig og fin å følge så godt som hele veien. Til å begynne med gikk det slakt oppover. Jeg stoppet opp ved et lite infoskilt ved ei naturlig vannkilde. Kilden var som en mørk brønn i bakken fylt av vann. Ifølge skiltet ble denne benyttet av soldatene på fortet inntil de fikk bygd et eget vannverk. For øvrig fryser visstnok kilden aldri igjen om vinteren.

Det nevnte skiltet var beklageligvis ett av svært få som gikk an å tyde. Informasjonen på de øvrige skiltene langs stien var tæret bort av tidens tann. Fotefar mot nord-prosjektet ble realisert på 1990-tallet, men skrøpelige skilt og mangel på vedlikehold har gjort at den jevne turgåer ikke har glede av dette arbeidet lenger. Heldigvis ligger det en del informasjon på nettet, men det blir jo ikke helt det samme som å få ei orientering i felten på det man ser.

Fremdeles mye snø igjen i Tomma-fjellene.


På nye eventyr – denne gangen i Leirfjord.


Stien flatet ut, og straks etter var jeg framme ved fortet. Jeg hadde vel egentlig ingen formening om hvor mye eller lite som var igjen av bygningsmassen etter så mange år, men jeg må si at det synet som møtte meg var mer enn jeg hadde forventet. Større mur- og betongkonstruksjoner var fremdeles noenlunde intakte og en mengde rustne etterlatenskaper var ennå godt synlige.

Et festningsverk på Helgelandskysten.


Mens det var de underjordiske systemene av rom og ganger som var det mest imponerende med Heia kystfort på Dønna, var det strukturene som lå framme i dagen som var mest slående her på Bruneset. Beliggenheten utpå en bratt skrent med fjorden flere titalls meter nedenfor var dessuten iøynefallende. I så måte kunne fortet nærmest minne litt om restene av en gammel middelalderborg – hvis en lot fantasien fortrenge forstanden et øyeblikk.

Fagerviken inngikk som en del av den 2685 km lange Atlanterhavsvollen mellom Pyreneene og Nordishavet.


Kystfortet Fagerviken

Sitat fra Fotefar mot nord-folderen for Leirfjord kommune:

Det tyske kystfortet Fagerviken var et av i alt 10 kystfort på midtre og ytre Helgeland i “Artillerigruppe Sandnessjøen”. Det ble anlagt på Bruneset og påbegynt i 1941. Arbeidet på fortet pågikk mer eller mindre hele krigen igjennom og var ikke helt fullført da freden kom i 1945. Men i løpet av 1942 og begynnelsen av 1943 ble fortet etterhvert kampklart i den forstand at kanonene og luftskytset ble i operativ stand.

Fortet hadde fire 10,5 cm franske feltkanoner av typen Canon de 105 mle 1913 med en skuddvidde på 12000 meter. Dessuten hadde fortet luftvernskyts og to kraftige lyskasteranlegg. Fortets strategiske betydning var, sammen med de to fortene på Nesna-halvøya, å hindre fiendtlige skip å trenge inn Ranfjorden.

[…] Tallet på tyske offiserer og soldater som var forlagt i Bruneset, varierte noe fra tid til tid, avhengig av tilgang på personell og krigens forløp. Man regner med at fortet jevnt over hadde et mannskap på rundt 100. I tillegg kom noen tyske arbeidsmannskaper, særlig i den travleste anleggsperioden, og et ukjent antall polske og russiske krigsfanger.

Fortet var direkte innblandet i kamphandlinger én gang. 4. oktober 1943 ble Wilhelmsenskipet og frakteskipet “Vågan” bombet og senket av amerikanske fly på fjorden mellom Fagervika og Løkta. Et amerikansk fly ble skutt ned og falt i sjøen mellom Bruneset og Hugla uten at man med sikkerhet kan slå fast at tyske granater fra festningen var årsaken til det. “Topeka” hadde nemlig også luftskyts og deltok i kampen. To av mannskapet på det nedskutte flyet omkom, mens en berget livet. Det er reist en minnebauta over de to falne amerikanske flygerne i Remmamarka i Fagervika.

I 1943 ble et amerikansk fly skutt ned mellom Bruneset og Hugla – muligens fra denne kanonstillinga.


Mye av de fysiske strukturene er fortsatt intakte etter å ha vært forlatt i en mannsalder.


Rundt hundre soldater skal ha vært stasjonert på fortet under krigen.


Grunnmuren etter spise- og oppholdsbrakka vises fortsatt tydelig i terrenget.


Bortenfor muren (på bildet over), gjør stien en u-sving og går opp en bakke. Akkurat her kunne det godt ha vært bedre merket, fordi det virker minst like naturlig å bare fortsette rett fram. (Se detaljkart av stien på Bruneset.) Oppe på det neste platået sto restene etter flere mindre bygninger, spredt rundt omkring. Også disse tilhørende fortet.

Flere ruiner er å se litt høyere i lendet.


På denne dag, 8. mai 2020, var det altså 75 år siden landet ble frigjort. Noen få, men skjellsettende krigsår var forbi. Nord-Troms og Finnmark lå i aske som følge av “den brente jords taktikk”, en rekke byer langs kysten var bombet sønder og sammen, holocaust var nylig blitt kjent for en hel verden og minst 70 millioner mennesker (snl.no) hadde blitt drept i løpet av seks år.

En seiglivet og høyst forståelig bitterhet mot Tyskland og tyskere, var likevel ikke til hinder for kolossale gledesutbrudd over at Norge igjen var blitt fritt – en frihet som vi kanskje tar for gitt i dag? Man gjør seg jo visse refleksjoner på en dag som denne og på et sted som dette. I dag er det en fin opplevelse å gå runden på Bruneset, men under krigen var det blodig alvor.

Jeg har tatt meg god tid her på fortet, men nå er det på tide å komme seg videre.


Stien førte meg lenger innover skogen, vekk fra fortet. Jeg brydde meg ikke om å undersøke de tidligere nevnte fangstgropene. Opprinnelig skal visst disse ha vært opp mot to meter dype, men i dag framstår de bare som små forsenkninger i jorda. Likevel gir fangstanleggene kunnskap om både villreinens trekkveier og menneskelig tilstedeværelse og ressursutnytting.

Det var en opplevelse å følge denne stien. Såpass tidlig på året ville jeg ikke blitt overrasket om den var gjørmete og fæl, i hvert fall stedvis. Men tvert imot, stien viste seg av ypperste merke – tørr, tydelig og lettgått. Etter hvert bar det nedover mot bygda igjen, først på en morenerygg (eller kanskje en esker), og så på en kjerrevei som munnet ut i en asfaltert bygdevei.

Hvis noen spør meg om jeg vil anbefale “runden” på Bruneset, så er svaret “ja”.


Siste del av stien…


… før en kjerrevei fører meg til bygds.


Frigjøringsdagen er 75 år i dag, og i denne bygda vet man å markere dette.


Flagget var heist på samtlige flaggstenger i Fagervika, noe som var fint å se. Tilbake ved teltet, var “runden” fullendt. Dermed var det bare å bryte leir og begi seg tilbake. Nå hadde jeg inngått avtale om skyss, så jeg slapp å gå de to milene tilbake mot kystriksveien. Det ble, som seg hør og bør, en stopp ved krigsminnesmerket for de falne. Også her svaiet det norske flagget. Jeg kommer gjerne tilbake til Fagervika, men da er det nok den ti tusen år gamle boplassen fra eldre steinalder som vil stå i fokus.

Slik tar Brua seg ut på flo sjø.


Minnebautaer over to norske og to amerikanske falne.


Flere bilder fra kystfortet (20 stk.):