# 676 • 2. – 4. oktober 2023

stjernestjernestjerne

Dag 1 (av 3):
Info
 • Start: 14:35
 • Framme: 14:40
 • Starttemp.: + 6°C
 • Vær: Overskyet. Noe yr.

Finnspranget – Jon Zakariassons dåder, udåder og død

For hundre år siden ble boka «Storjorden – Hattfjelldalens bebyggelse m.m.» utgitt. Det er ei bygdebok skrevet langt forut for sin tid, og tar for seg Hattfjelldal-bygdenes bosettingshistorie så vel som sagn og fortellinger som hadde gått på folkemunne helt opp mot 1920-tallet. Disse dreier seg bl.a. om konfrontasjoner mellom samer og norske nybyggere. På denne turen ville jeg bevege meg gjennom forfatter og folkeminnesamler J.M. Ingebrigtsens rike – Ørjedalen.

Da jeg steg av bussen i Ørjedalskrysset håpet jeg det skulle la seg gjøre å finne teltplass i nærheten av rasteplassen ved Ørjedalsbekken. Det viste seg heldigvis å stemme. I tillegg var her fasiliteter som bord og benker under tak, toalett, søppeldunk, fyringsved og en bålplass med benker nede ved Ørjedalsbekkens utløp i Susna. Prikken over i-en var et par infotavler med beskrivelser av attraksjonene i området.

En flott rasteplass!


Toalett.


Bord og benker – og søppeldunk.


Teltplass.


Det var altfor seint på dagen til å legge i vei innover Ørjedalen i dag. Det fikk vente til i morgen. I stedet satset jeg på å oppsøke det sagnomsuste «Finnspranget» i Susna, kun 600-700 m sør for rasteplassen. Men aller først ville jeg ta en titt på den gamle steinbrua over Ørjedalsbekken som står rett ved siden av dagens veibru. Det har ikke lyktes meg i å finne ut eksakt når brua ble bygd, men når vi vet at Unkerelv bru, 8 km lenger ned, ble åpnet sommeren 1902, kan en vel anta at brua over Ørjedalsbekken sto ferdig litt etter.

Den gamle brua over Ørjedalsbekken.


Alt er relativt – Ørjedalsbekken er vel mer å betrakte som ei elv.


Brua over Ørjedalsbekken

Fra ei av infotavlene ved rasteplassen:

Ørjedalen er en høgtliggende sidedal til Susendalen.

Fra Ørjevatnet renner Ørjedalsbekken nedover og ut i Susna. Brua over Ørjedalsbekken var en viktig del av vegsambandet fra Hattfjelldal og opp gjennom Susendalen. Den gamle brua er ei steinbru i rundbue, bygd på samme kunstferdige måte som den noe større brua over Unkerelva lenger nede. Etter hvert ble den erstattet av dagens bru, men den gamle står fortsatt.

Vakkert håndverk fra ei annen tid.


Etter bilismens inntog på 1920- og 30-tallet, holdt ikke gammelbrua lenger mål.


Susna renner stille og fredelig nedenfor rasteplassen, men mindre enn en km ovenfor går den i frådende stryk gjennom trange gjel. Her er det vi finner det såkalte Finnspranget, der den listige stortjuven Jon Zakariasson tidlig på 1800-tallet brukte å ta seg over elva. Det nøyaktige stedet var uklart for meg, men ifølge både tekst og illustrasjon på infotavla var det like nedenfor et breiere parti, der det er flere steinblokker i elveløpet med fossende vann rundt. Dermed prøvde jeg å finne nettopp dette stedet.

Somme steder flyter Susna rolig gjennom dalføret.


Kryssing av Susna

Fra ei av infotavlene ved rasteplassen:

Elva Susna renner fra Børgefjellet og ned gjennom Susendalen. Delvis i stryk og fosser, innimellom også i rolige brede partier. Kryssing av denne elva har ofte vært et behov. Sommers tid og uten båt, var det om å gjøre å finne de beste partiene for å komme over.

Ved liten vannmengde kunne vadesteder leites opp. Andre ganger oppsøkte en steder der elva var smal, kanskje også med knauser og steiner i elveløpet. Finnspranget er et slikt sted der elva går i et stryk med store steinblokker i elveløpet.

Finnspranget.


Jon Zakariassons dåder og udåder

Fra ei av infotavlene ved rasteplassen:

Det fortelles at en fremmed kar kom streifende inn til […] Susendalen rundt året 1815. Noen har ment at han var finnlender, men det tyder mer på at han var svensk same fra Åsele-trakten. Langbeint og rødhåret skulle han iallfall ha vært, slik det ble fortalt. Den samiske befolkninga skiftet boplasser gjennom sommer og vinter, og mens de var borte, oppbevarte de både eiendeler og mat i de særegne burene som stod på fire rotstokker.

Jon Zakariasson ga seg straks på røverstien, han plyndret penger, sølv og matvarer i burene rundt om i dalen, noe som var betraktet nærmest som ei dødssynd. Derfor spesialiserte han seg også på flukt over elva, ikke minst ved å hoppe over på de store steinblokkene i Finnspranget.

Den langbeinte «Store-Jo» skal ha vært en notorisk tjuvradd med en sjeldent god kroppsbeherskelse.


Jon Zakariassons død

Fra ei av infotavlene ved rasteplassen:

En gang ble han tatt på fersk gjerning under et innbrudd. Han brukte da fluktvegen over Finnspranget, og kom seg i første omgang unna forfølgerne. Disse løp likevel langs elvebredden og tok seg over elva noen kilometer lenger oppe.

Fra Kulturpunkt.no, der han benevnes som Jo Zakariassen eller «Store-Jo»:

Nede ved Mjølkelvskaret kommer de på skuddhold og Jo faller til jord. Han er stygt skadet og klarer ikke rømme. De to karene har liten sympati for Jo der han ynker og klager sin nød. Han ber om å bli utlevert til myndighetene for å få sin straff men karene er redde for selv å bli straffet og bestemmer seg for å gjøre kort prosess. De setter en kule i Jo, sleper liket til Mjølkskarelva og dumper tjuvradden i vannet. De siste sporene Jo setter i Susendalen er blod i snøen.  

Jo Zakariassen hadde ei gjev samekofte og denne tok den ene av karene. Han lappet over kulehullet ved skulderen og brukte kofta som sin egen. Men dette gjorde at folk fattet mistanke til hvem de to karene var. Mange år seinere tilsto den ene av karene udåden på Store-Jo.

Sagnet om Jon Zakariasson og Finnspranget er fra den tida det kun bodde samer i Susendalen.


Sagnet om sølvskatten i Børgefjellet

Fra ei av infotavlene ved rasteplassen:

Sagnet sier at Jon Zakariasson hadde gjømt tjuvegodset i ei berghule inne i Børgefjellet. Ingen visste nå hvor. Men en nærmest blind kar som hadde hjulpet til med bæring, kunne som eneste tegn fortelle at suset fra en foss hørtes fra gjemmestedet. Om en slik skatt finnes er høgst uvisst. Det som er sikkert, er at flere gjennom årene har lett med stor innsats. Kikket inn i huler og undre steinhellere, særlig der duren av fossefall høres svakt i bakgrunnen.

Her suser og bruser det godt i de frådende vannmassene.


Heller ikke Ørjedalsbekken er særlig stillfaren.


Etter middag var det å begynne å bære ved nedover mot bålplassen. Fryktet at det skulle bli vanskelig å få fyr på den våte veden, men vha. never, et par tennposer samt litt godvilje fattet det i. Og når det først brant holdt jeg bålet ved like i tre timer, nesten fram mot midnatt. Det var stemningsfullt å sitte der ved varmen i suset fra de to elvene. Regnet som var meldt kom aldri, kun noe yr i lufta fra tid til annen.

I det svarte høstmørket er det bestandig koselig med et varmende bål.


Dag 2 (av 3):
Info
 • Start: 10:55
 • Framme: 13:55 (Finnburet på Fagerbakken) / 15:35 (camping)
 • Tilbake: 19:05
 • Starttemp.: + 9°C
 • Vær: Overskyet. Regnbyger.

«Storjorden» 100 år – i folkeminnesamler Johan M. Ingebrigtsens rike

Dagen i dag var avsatt til å gå innover Ørjedalen på godt gammeldags vis – og tilbake igjen samme vei. På turen ville jeg passere Fagerbakken, der J.M. Ingebrigtsen bodde. På denne gården finner vi også «Finnburet», som visstnok skal være Hattfjelldal kommunes eldste bygning. Buret kunne jeg svært gjerne ha tenkt meg å sett med egne øyne, selv om jeg kjente plasseringen bare omtrentlig.

Oppover fra Susendalen er det en seig motbakke i starten, før lendet slakker ut etter hvert. Første post på programmet var Ørjedalstjønna. For å komme dit må en over ei noe skrøpelig hengebru over Ørjedalsbekken, før en sti følges 200-300 m. Det viste seg å være ei vakker lita tjønn omgitt av skog, og med en pram liggende delvis under vann i vannkanten.

Hele dagen er avsatt til å vandre i ro og mak innover Ørjedalen – og tilbake igjen.


Den første avstikkeren går til Ørjedalstjønna.


Ei idyllisk tjønn.


Neste avstikker var Fossumforsen, som jeg prøvde å komme meg så nært oppunder som mulig. Navnegården Ørjedalen ble passert, før det bar videre oppover mot Ørjevatnet. Litt før en kommer til vatnet er det slutt på motbakkene, og beleilig nok sto det ei åpen grillhytte med flere bord og benker på utsida. Den ulåste hytta er det Ørjedal aktivitetslag som har fått i stand, og er tilgjengelig både for bygdefolket og besøkende. Her passet det fint med en aldri så liten hvilepause.

På fin grusvei langs Ørjedalsbekken.


Fossumforsen.


Når motbakkene er unnagjort passer det bra med en liten hvil i denne grillhytta.


Videre innover dalen er det flatt lende den neste halvmila, før det igjen blir noe stigning helt innerst i dalen. Den nedre delen av dette flate strekket okkuperes av det 2,5 km lange Ørjevatnet, og det finnes flere gårder her – deriblant Fagerbakken, der «Storjorden» ble til for hundre år siden. Vatnet kom til syne, og ei stund etter var jeg ved oppkjørselen til Fagerbakken.

Hadde et lite håp om at et skilt eller ei infotavle skulle gi en pekepinn på hvor jeg burde gå for å komme til det vidgjetne Finnburet, men den gang ei. Dermed var det å finne si egen lei, og håpe på at man traff rett. Fra veien gikk jeg i kanten av en åker til jeg var godt ovenfor husene. Så bar det til skogs videre oppover lia i nordlig retning. Skogsterrenget var forholdsvis oversiktlig å ta seg fram i, og før jeg visste ordet av det dukket Finnburet opp – oppå en liten haug. Også ei køte av uviss alder sto her.

Ørjevatnet (516 moh.).


Finnburet!


Finnburet – Hattfjelldals eldste bygning

Fra Kulturpunkt.no:

På Fagerbakken i Ørjedalen står det et samebur i ensom majestet. Dette er Hattfjelldalens eldste bygning og tømmeret er tidfestet til 1770. Årstallet 1502 er funnet innskåret i tømmeret men dette stemmer ikke med annen tidfesting. Buret er bygget på tradisjonelt vis på fire stolper og med døren som vender mot øst og soloppgangen. Buret er restaurert to ganger. Først i 1930 av Etnografisk museum, så i 1990 i regi av Sijti Jarnge.

Fra Riksantikvaren.no:

Slike bur eller stabbur har vært brukt av både reindriftssamer og fastboende samer til oppbevaring av matvarer eller gjenstander, eller som soveplass om sommeren. I enkelte områder er de hevet over bakken på lave eller høye stolper som skulle forhindre at dyr kom seg inn i buret. 

Hattfjelldal kommunes eldste bygning er fra ei tid da det ikke bodde nordmenn i Susendalen / Ørjedalen.


Ørjedalen og den gåtefulle jamten Ørjan Gregusson

Fra bokverket «Norges land og folk», bind 18: «Nordlands amt» av Amund Helland (utg. 1907):

Ørjedalen skal ligesom Ørjevatn efter sagnet have navn efter en jemtlænding Ørjan, som i midten af det 17de aarhundrede ryddede her, men snart blev fordrevet af finnerne. Efterat finnerne to gange havde afbrændt hans huse, flyttede han, efter sagnet til Ranen.

J.M. Ingebrigtsen skriver i «Storjorden» (1923) om hvor Ørjan Gregussen slo seg ned:

En gammel lappekone av de familier som hadde Ørjedalen til tilholdssted, blev spurgt om hvor Ørjan bygde paany naar de hadde brændt op for ham ved Ørjevatne, svarte: «Aa, dæ va midt i vatne!». Gaarden Ørjevatn ligger nu betydelig langt østenfor vatnet, men vatnet er i tidens løp, av det iløpende vasdrag, fylt med jord og grus, og har i Ørjans tid sandsynligvis rukket helt til gaarden Ørjevatne, og Fagerbakken er antagelig omtrent paa det landet av Ørjan bebyggede sted.

[…] Før Hattfjelldal i 1680-aarene blev ryddet, bestod befolkningen kun av renlapper.

K. Jacobsen: «Fra Jamtland til Vefsn – innflytting på 1600- og 1700-tallet» i Årbok for Helgeland 1999:

Det finnes […] en forholdsvis kjent tradisjon om at Ørjevatnet i Hattfjelldal skal ha fått sitt namn etter jamten Ørjan Gregusson som sammen med broren Gregus skal ha prøvd seg som nybygger der kort tid etter 1645. De vart fordrevet av samene og Ørjan endte som bonde i Jamtlia i Rana. Hans livsløp der er rimelig godt kjent, og i slekts- og bygdetradisjonen vart han omtalt som «Gammeljamten».

Tradisjonen om disse brødrene har tydeligvis vært mest levende blant deres etterkommere i Rana. En av dem, Ole Tobias Olsen (f. 1830) som i 1873 vart sokneprest i Hattfjelldal er trolig den som har formidlet tradisjonen om deres opphold ved Ørjevatnet til J.M. Ingebrigtsen. O.T. Olsen skriver i kallsboka for Hattfjelldal at Ørjan og Gregus kom fra Hammerdal i Jamtland. Ørjan Gregusson er oppgitt født ca. 1625.

I «Gårdhistorie for Hattfjelldal», særbind 6c, utelukkes det ikke at navnet kan ha et annet opphav:

Tsjekkeren Vaclav Marek gjengir i boka «Samene i Susendalen» et sitat av reindriftssamen Lars Børgefjell, som opplyste følgende: «Ørjedalen ska’ ha navnet sitt etter denne Ørjan Gregusen. Sier dom, og det kan så vara. Men det er merkelig dette, at det eldste samiske navnet på dalen ligner mye på dette. Vi kaller den Orrevuemie og sjøen Orrejaevrie.

[…] Just Knud Qvigstad gjengir Orjoen-johke om Ørjedalsbekken i boka «De lappiske stedsnavn I Finnmark og Nordland fylker (Qvigstad 1938).

Ved Finnburet står det ei tradisjonell «gåetie» (køte) som trolig er av nyere dato.


J.M. Ingebrigtsen – folkeminnesamleren fra Fagerbakken

Fra han kjøpte Kjerkstad i 1879 midt i dagens kommunesenter og startet opp som handelsmann der samme år, fikk Johan Mathias Ingebrigtsen (1851-1944) kjennskap til et skattekammer av sagn og tradisjonsstoff fra Hattfjelldalens bygder og grender. Hit kom nemlig mang en farende forbi – og noen kunne fortelle fengslende historier fra både samtida og fortida. Kjerkstad med sin landhandel var i mange år et naturlig samlingspunkt for folk fra alle krinker og kroker i kommunen.

Fra gammelt av, og før Ingebrigtsens tid, hadde prestene i sognet tilhold på gården de helgene det var preken i kapellet. Da kom sognepresten med følge reisende over fjellene og Røssvatnet helt fra Dolstad ved Vefsnfjorden. Som et minne fra denne tida har et kråskap blitt bevart (det såkalte presteskapet) med navnetrekkene til prestene som tok husly her. I alt er det tolv navnetrekk – det første fra 1749 og det siste fra 1832 av Christian Qvale.

I 1893 var det slutt på karrieren som handelsmann på Kjerkstad, og i 1901 tok Ingebrigtsen til som gårdbruker på det nylig utskilte bruket Fagerbakken i Ørjedalen, før han fem år seinere kjøpte gårdsbruket på nordsida av Ørjevatnet for den nette sum av kr. 320,-. En av eiendelene han tok med seg fra Kjerkstad var det nevnte klenodiet av et skap.

Sønnen Ingebrigt overtok gården i 1919. Johan Mathias fikk dermed bedre tid til å dyrke interessen for lokalhistorie. Med bedre tid og fred og ro rundt ørene kunne han skrive ned det han hadde ervervet seg av kunnskap om Hattfjelldals bosettingshistorie, sagn og fortellinger som han mente kunne ha allmenn interesse. I tillegg kunne han innhente ytterligere opplysninger fra både samer og nordmenn og skaffe til veie nødvendige dokumenter fra det offentlige.

Manuset til «Storjorden» var ferdigskrevet i desember 1922, men trykt og utgitt først året etter. I 1961 kom andre opplag og til 100-årsjubileet i 2023 ble tredje opplag utgitt, bearbeidet til en moderne språkdrakt og publisert av Tor Erik Bolstad. I tillegg til «Storjorden – Hattfjelldalens bebyggelse m.m.» skrev J.M. Ingebrigtsen boka «Hattfjelldalens Finner» som ble utgitt i 1934.

I 1944, et knapt år før frigjøringen av landet, døde Johan Mathias Ingebrigtsen, 94 år gammel på Fagerbakken. Han gjorde en uvurderlig innsats i å samle tradisjonsstoff fra Hattfjelldal-bygdene mellom to permer, og i ettertida har vel boka «Storjorden» oppnådd mer berømmelse enn hans eget navn.

J.M. Ingebrigtsen – handelsmannen som ble folkeminnesamler. (Foto: Gardshistorie for Hattfjelldal, 6c.)


Bygdeboka «Storjorden» – et historisk dokument

I dag anses «Storjorden – Hattfjelldalens bebyggelse m.m.» som et viktig historisk dokument både lokalt og regionalt. Med den systematiske gjennomgangen av gårdene i kommunen, slektshistorie, levekår, osv., kan boka på 192 sider betraktes som ei bygdebok langt forut for sin tid. Men i tillegg til gårds- og slektshistorien – som utgjør omtrent halvparten av boka – blir vi presentert for mye tradisjonsstoff, sagn og fortellinger som kanskje ikke ville ha overlevd om de ikke hadde blitt skrevet ned.

Boka tar utgangspunkt i sagnet om Heming Unge – sønnen til høvdingen på Torgar som ble fostret opp hos et par gamle samer et sted på indre strøk. Dette knytter Ingebrigtsen opp mot et annet gammelt sagn – nemlig sagnet om Storjorden, som bl.a. Petter Dass kommer inn på i «Nordlands Trompet». Gravhauger med gravgods skal ha blitt påvist i Krutå-området ved Røssvatnet, hevdes det, noe som vitner om norrøn tilstedeværelse i førkristen tid, uten at noe sikkert kan sies om fast bosetting.

Etter svartedauden skal samene ha regjert de store innlandsområdene ene og alene gjennom århundrer, før det på 1600-tallet og et par århundrer framover i tid slo seg ned nordmenn stadig lenger innover ødemarka. En ikke ubetydelig innvandring kom fra Jemtland på 16- og 1700-tallet. I starten var nok denne «folkevandringen» en følge av at Jemtland ble avstått fra Norge til Sverige etter freden i Brømsebro. Ingebrigtsen ramser opp en rekke gårder der en jamte skal ha vært rydningsmann.

Stadige konflikter mellom nybyggere og samer går igjen i «Storjorden» – flere ganger med døden til følge. På 1700-tallet gjaldt dette særlig gårdene ved Røssvatnet, mens det på 1800-tallet var mest dramatikk i den til da villmarkspregede Susendalen. Innflyttingen fra Sør-Norge til Susendalen ble sett på som en trussel fra samisk hold. Etter hvert sank imidlertid konfliktnivået, men de to folkeslagene blandet seg ikke, ifølge bygdebokforfatteren.

I nødsåret 1812 døde folk av sult på kysten som følge av uår og handelsblokade, mens det på indre strøk var bedre livsbetingelser. Det florerte av vilt i skogene, og folk klarte seg. Men skulle en gjøre handel måtte en gå på milevis over fjell. Noe av det mest interessante med «Storjorden» er etter min mening beskrivelsene av de lange farleiene over fjellene mot handelsstedene ved Vefsnfjorden. Disse var det en hel del av, og Herringbotnet ble en sentral «stasjon» for de langveisfarende.

Gjestfriheten og hjelpsomheten i Vefsn var fenomenal på denne tida, fortelles det om, men dette endret seg etter at «skogdriften oppe i fjelddalene tok sin begyndelse i 1866 og mange fremmede strømmet til for at drive i skogen, idet disse ikke alltid for pyntelig frem i beruset tilstand». Også miljøkonsekvensene etter rovhogstene beskrives: «De klimatiske forhold blev paa grund av avskogningen i høilig grad forandret – kjøligere, veksterligheten mindre og tildels ogsaa mere frostlent (nattefrost)».

Fagerbakken.


Hadde knapt begynt å gå nedover igjen fra Finnburhaugen, som det visst heter her, før jeg får se noe så sjeldent som en hakkespett. Jeg blir stående og betrakte den, der den hakker det spisse nebbet sitt svært så hørbart inn i trestammen, før den fyker lenger opp i treet og fortsetter på samme vis. Et artig syn!

Ferden fortsatte så videre innover Ørjedalen, før jeg nærmere to km innenfor vatnet var ved gården Ørjevatnet. Det kan virke rart at gården med et slikt navn ligger så langt unna vatnet, men da skal en huske på at gårdene her ble etablert i ei tid da Ørjevatnet strakte seg en god del lenger østover enn i dag (jfr. boka «Storjorden»). Her tar det av en vei som går tvers over dalen mot gårdene Vollan og Vangen. Men før en kommer så langt passerer en et forsamlingshus, og nettopp der valgte jeg å gi meg.

På vei mot forsamlingshuset passeres Fisklausbekken.


Her er det også at vi finner festivalområdet for den årlige «Fjellfiolen folkemusikkfestival». Fjellfiolen camping kan dessuten skilte med hytter, oppstillingsplasser for bobiler og campingvogner, teltplasser og servicebygg. Mens jeg hadde meg en matpause, og motet meg opp til den milelange tilbaketuren mot Susendalen, hørte jeg børseskudd – etterfulgt av hundeglam. Jeg var sikker på at nå hadde en elg blitt felt ikke så langt unna, ettersom elgjakta var i gang.

På disse vollene arrangeres den årlige folkemusikkfestivalen «Fjellfiolen».


Tilbake ved vatnet, traff jeg på en kar litt oppi årene som var ute og trimmet både seg selv og den fire måneder gamle valpen sin. Igjen hørtes skudd og påfølgende gjøing, og igjen trodde jeg det var elgjegere. Men den erfarne hattfjelldalingen syntes det hørtes ut som harehund, og mente det var harejegere som fyrte av skudd. Meget mulig! Da Ørjevatnet var passert ble det på ny en pause i grillhytta. Den resterende halvmila nedover bakkene mot Susendalen gikk lett, og jeg var tilbake før det ble mørkt.

To relativt korte regnskurer ble jeg utsatt for i løpet av turen – en hver vei. Ellers var det et herlig turvær. I tillegg til den energiske hakkespetten som holdt det gående oppe ved Finnburet, ble jeg vitne til ei ørn. Med lite gass igjen, tok det «en evighet» å få kokt opp vann til middagen, men mat ble det til slutt. Etter flere mislykkede forsøk fikk jeg omsider tent opp et bål, og jeg ble sittende ved varmen et par timer, før det var på tide å ta kveld.

Sakte, men sikkert bærer det nedover mot Susendalen.


Saga og sagn: Storjorden

Det kan kanskje være passende å avslutte med å si litt mer om de gamle sagnene om Heming Unge og Storjorden som J.M. Ingebrigtsen innleder boka si med.

I legenden om Heming Unge, beskrevet i sagalitteraturens Hauksbók og Flateyjarbók, kan det tyde på at Heming bodde ei tid i Hattfjelldalen, da sendemennene Aslak Skreia m.fl. dro for å søke ham opp. Om Heming, som ifølge sagaene var en ung og fremragende idrettsutøver fra Torget i Brønnøy, har levd eller bare er en sagnfigur, er usikkert.

Sitat fra «Storjorden» (1923) s. 9:

De skulde nemlig fra «Torgir» [Torget] seile nord og ind en fjord, lægge til ved Framnæset – formentlig Halsøen – og naar de kom op der, vilde de finde en veisti som gik op igjennem en skogdal. Veien vilde bli større naar de kom længere op i dalen, men det vilde ta 4 dage førend de kom frem til han Hemming. Tilslut vilde de faa se en lysning i skogen, og der var han Hemming.

Kanskje var det på Storjorden Heming oppholdt seg – en gård eller ei hel bygd som skal ha ligget i de indre strøk av det vidstrakte Vefsn, men som svartedauden skal ha lagt øde rundt 1350. Sagnet om Storjorden er kjent fra langt tilbake i tid, og Petter Dass (1647-1707) omtaler det i «Nordlands Trompet»:

Der løber i Vefsen en gammel Fra-Savn
Alt om et Land-Stykke, Stor-Jorden ved Navn,
Som end er u-dyrket og øde.

I de neste versene mer enn antyder Petter Dass at det var svartedauden som utraderte Storjorden, som så mange andre gårder i Vefsn. Verdt å merke seg er at sagnet om Storjorden allerede da «Nordlands Trompet» ble ferdigskrevet på slutten av 1600-tallet blir benevnt som et «gammelt frasagn» som dikterpresten mente var nevneverdig i sin beskrivelse av Nordland. Med andre ord var fortellinga om Storjorden å betrakte som både velkjent og gammel allerede for 330 år siden.

Ifølge historiker Kjell Jacobsen (Helgeland historie, bind 2, s. 172) er det imidlertid liten grunn til å feste lit til sagnet, som har store likhetstrekk både i form og innhold med en mengde tilsvarende sagn fra andre steder. Det er altså et såkalt vandresagn som har gått på folkemunne i mange hundre år, før det for hundre år siden ble nedskrevet i nettopp «Storjorden». Uansett så har sagnet en aura av eventyr over seg, og mang en gård ble jo uomtvistelig utslettet av byllepesten midt på 1300-tallet.

Tilfreds med dagens opplevelser, avslutter jeg også i kveld med litt vedfyring.


Dag 3 (av 3):
Info
 • Start: 7:35
 • Framme: 7:40
 • Starttemp.: + 5°C
 • Vær: Overskyet. Yr.

I en fei

Det ble ikke mange timene med søvn før jeg måtte ut av den varme soveposen. Nå på morrakvisten var det kjølig, så det gjaldt å få på seg tilstrekkelig med klær og komme seg i arbeid. Teltet ble pakket ned i en fei. Det samme gjorde resten av mat, klær og utstyr. Da jeg var ferdig var jeg blitt så varm i trøya at en lettelse i antrekket var høyst påkrevd.

Innså at jeg hadde tatt godt for meg av vedlageret her ved den fine rasteplassen, men til mitt forsvar så kom den til god nytte, da bålet sørget for å holde meg varm på kveldene. Søpla ble hatt i søppeldunken, før jeg tok fatt på den fem minutter lange spaserturen til busstoppet i Ørjedalskrysset.

På bussen kan jeg slå fast at turen til Ørjedalen ble en av årets fineste turopplevelser.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial