473 +

50 bilder fra turen over Holtan og gjennom Trofors:

God skilting.


Kun ti minutter etter start er jeg oppe på Troholten. Storholten – den neste i rekken – ses i bakgrunnen.


Jakt- og fangstmetodene i jernalderen var noe annerledes enn i vår tid.


Fangstgroper finnes det flere av – både i dette området og ved Tromoan.


Stien er veldig grei å følge.


Hit og dit.


På Storholten er det beleilig å finne bord og benker til fri avbenyttelse.


Auster-Vefsna sett østover mot Tromoan.


Vefsna er Nordlands største og lengste elv, og har sine kilder i Børgefjell og Sverige.


 Storslått utsikt fra Storholten mot Trofors og Vegset.


Den nye Båfjellmobrua og krysset E6 – Rv73 mot Hattfjelldal.


Mot skoleområdet på Vegset og det egentlige Trofors, øverst i bildet.


Et fint turområde forlates nedenfor Storholten.


Ryddinga av Båfjellmoen rundt 1730 gav startskuddet for “det indre landnåm i Vefsn”.


Båfjellmo bru stod ferdig i 1927, og avløste den nærmere 40 år lange perioden med fergedrift på Vefsna.


Den første brua i Trofors-området.


88 år gammel i 2015.


Auster-Vefsna oppover.


Auster-Vefsna nedover mot Troforsen.


Troforsen – her møtes Auster-Vefsna og Svenningelva i en trang passasje.


Svenningelva munner ut i Troforsen.


Fra Troforsen skifter Vefsna retning fra å renne vestover til å renne nordover mot Mosjøen.


På Starrvollen, vest for Svenningelva, skal ifølge tradisjonen den første gården i Svenningdalen ha blitt ryddet.


Oppover mot Øvergårdsvatnet.


Ved Øvergårdsvatnet bevilger jeg meg en matpause.


En naturperle i skogen.


På vei over den anonyme Vassholten.


Til skogs.


Fra holt til holt.


Øvergårdsvatnet sett fra nord, med Litjfjellet, Rapfjellet og Storklumpen i bakgrunnen.


På vei mot Stengvatnet passerer jeg den vesle Fjellbrottjønna.


Fortsatt mye is på Stengvatnet.


Til topps på Stengvassholten.


Utsikt nordover mot bl.a. Haustreisdalen.


Utsikt østover mot boligområdet Stormoen, dalføret Auster-Vefsna og de snødekte toppene nord i Børgefjell.


Fra Stengvassholten ses Sæterholten, Litjmoholten og Lausingholten på østsida av Vefsna-dalføret.


I området ved Stengvatnet er det en del gamle varder av denne typen å se.


Ner-Svenningdalen var et hektisk sted i Vefsn på slutten av 1800-tallet.


Sølvgruvene skapte liv og røre i den lille grenda, og ved folketellinga i 1891 bodde det 122 personer her.


Gården Svenningdalen, som den opprinnelig het, ble flyttet fra Starrvollen til nedenfor Troforsen på 1600-tallet.


Brua over Troforsen sett fra nord. Den første brua på dette stedet ble bygd i 1932.


Hjørnesteinsbedriften Norgesvinduet Svenningdal AS er produsent av vinduer og dører, og har en lang historie.


Trofors stasjon ble bygd i 1931, men ble ikke åpnet før i juli 1940 – tre måneder etter at Norge ble okkupert.


Barneskolen fra 1959 og ungdomsskolen fra 1968 er de siste årene blitt integrert i en og samme bygning.


Her har mange graneværinger trådt sine barnesko.


Utsikt mot Storholten og den nye Båfjellmobrua (åpnet i 1970). I sin tid gikk det ferge over Vefsna bortenfor brua.


Gressbanen på Vegset, der bl.a. 4. divisjonslaget til Grane IL spiller sine hjemmekamper.


Trofors’ drikkevannskilde – Almvatnet.


Ved Almvatnet, like nordøst for Trofors, er det en nokså særegen natur.


Et ganske typisk landskapstrekk for Trofors-området er alle holtene.


 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial