515 +

 Inntrykk fra Kjerringøy handelssted (30 bilder):