635 +

Inntrykk fra Jektefartsmuseets utstilling  (30 bilder / ingen tekst):