# 210 • 13. mars 2001

stjerne

Info
  • Start: 10:15
  • Framme: 15:35 (Stavassveien)
  • Tilbake: 17:40
  • Starttemp.: 0°C
  • Vær: Delvis skyet / sol → overskyet.

Hulter til bulter

litjfjr03kaÅrets runde rundt Litjfjellet ble som vanlig en fin opplevelse. Det var likevel krevende å ta seg oppover mot Svenningskardet, gjennom mye ødelagt skog. Sporene etter orkanen i fjor høst var svært iøynefallende. Allerede langs Vestersidveien så jeg at rydningsarbeidet var godt i gang, og en god del skog var hogget. Men oppover lia lå trærne hulter til bulter, og jeg brukte uvanlig lang tid opp mot Skardforsen. En ting var å navigere seg mellom alle vindfallene, men at jeg i tillegg fikk problemer med en binding, gjorde ikke saken enklere. Også enkelte andre steder så jeg vindfall, f.eks ved Langvatnet.

Snøen var hard, men den bar ikke. Mindre snø og lettere å gå bak Litjfjellet. Nedover Dempa gikk jeg ganske langt øst, og jeg slo meg ned på en rabb, der jeg laget bål og kokte kaffe. Jeg fulgte ei skiløype videre nedover mot Stavassveien.

Det var både gamle og ferske ski- og skuterspor å se i området Dempa, Stavassveien, Langvatnet og Langvassåsen. Også mye dyre- og fuglespor – spesielt av elg. Rett før jeg kom ned i furuskogen i Dempa var det enormt med reinspor å se.

Etter å ha passert skogteigen øst for Langvatnet, fikk jeg til min overraskelse se en elg frampå Langvassåsen. Da den oppdaget meg la den på sprang sørover. Nedover mot Vestersidveien kom jeg over et veltet “jakttårn”.