# 256 • 22. november 2003

 

Info
  • Start: 11:05
  • Framme: 12:20
  • Tilbake: 15:00
  • Starttemp.: Ca. – 2°C
  • Vær: Overskyet. Litt snø.

I Torolf Kveldulfsons fotspor

Fra gården Almdalen i Herringen fulgte Jan og jeg en kjerrevei som etter hvert ble til sti, langs sørsida av Almdalselva. Et par km innover snevret dalen seg inn, og vi gikk under noen bratte flog. Vi passerte Bråksletta, før dalen videt seg ut igjen mot Almdalshola og Almdalssætra. Der sto det et par gamle hytter. Jan og jeg gikk bort til et skogholt i nærheten og laget bål. Det var en enkel sak å få til, med rikelig av tørrkvist tilgjengelig.

En del steder langs veien / stien var nokså isete, uten at det skapte altfor store problemer. Almdalselva var frosset igjen.

Almdalsveien er en gammel ferdselsåre mellom Vefsn og bygdene ved Røssvatnet. Det er antatt at vikingenes “finneferder” østover enten gikk om Herringbotnet eller gjennom Almdalen. I Egils saga heter det: Torofr kom af Fjallinu offan Vefsni. Dette var Torolf Kveldulfson fra Sandnes i Alstahaug. I årene etter 870 e.Kr. reiste han på handelsferder og skatteinnkreving hos samefolket i det indre Nord-Skandinavia. Det er dessuten funnet et ca 2000 år gammelt bronsespenne ved Almdalselva, som vitner om ferdsel fra langt tilbake i tid.