# 48 • 9. mai 1991

 

Info
  • Start: 10:30
  • Framme: 12:20
  • Tilbake: 14:15
  • Starttemp.: + 7°C
  • Vær: Overskyet. Vind på toppen.

I levende live

Årets første fottur gikk til topps på den 658 meter høye Humpen i Båfjellet i lag med Merethe. Vi gikk den gamle ferdselsstien mellom Svenningdalen og Båfjelldalen oppover lia, nesten opp mot kraftlinja. Videre fulgte vi bare fjellryggen nordover mot toppen, der det for øvrig blåste svært så friskt.

På vei oppover hørte vi tiuren med sin høyst karakteristiske “kneppelyd” og under høyspentlinja så vi et avrevet tiurhode ligge på bakken, antakelig som følge av kollisjon med strømlinja. Men det var ikke før på nedturen at vi fikk se denne staselige og stolte fuglen i levende live, da vi kom bak et eksemplar av arten. Tiuren tok imidlertid fort til vingene og forsvant på et øyeblikk. Artig var det uansett! Vi så også ørn (eller muligens fjellvåk) på turen. Et stykke nede i skogen laget vi bål, der det var adskillig lunere enn på fjellet.

Turrapporten er basert på en originaltekst fra 1991.