# 302 • 2. – 3. juli 2006

stjernestjerne

Info
  • Start: 13:05
  • Framme: 19:45
  • Tilbake: 0:55
  • Starttemp.: Ca. + 22°C
  • Vær: Lettskyet / sol → dis.

Ut av kurs – med avleggs kart

melk14kaFra Umbukta fjellstue la jeg i vei østover langs Rana Turistforenings merkede sti. Etter vel 2,5 km gjennom bjørkeskog befant jeg meg på snaufjellet.

Sommer 2006 158.jpg

I sørvest ruver Okstindan. Över-Uman og Umbukta nedenfor. Dette vatnet renner for øvrig ut i Bottenviken ved Umeå.


Jeg oppdaget da at det ikke var samsvar mellom kart og terreng. I følge kartet (Storakersvatnet, utgave 1986) skulle den merkede stien følge Glonkabekken innover et skogbevokst skard, mens jeg satt ved en tydelig T-merket sti som fortsatte i en helt annen retning. Denne var ikke avmerket på kartet. Jeg måtte da ta stilling til hvilken vei jeg skulle gå. Enten en T-merket sti som ikke var avmerket på kartet, og som jeg ikke visste hvor ville føre hen. Eller så kunne jeg velge å forholde meg til kartet, og følge den avmerede stien som tydeligvis førte mot Sauvatnet – altså den retningen jeg skulle. Et litt kinkig dilemma, men jeg valgte det siste alternativet.

Gikk innover skardet, men et stykke oppe i fjellsida, slik at jeg unngikk skogen. Høyere opp i skardet nærmet jeg meg elva mer og mer. Av og til kunne jeg ane en gammel sti, og jeg så også noen varder, så det har sikkert vært en merket sti her en gang i tida.

Kom litt ut av kurs høyt oppe i skardet, og havnet ved tjønn 903. Jeg forandret retning 90 grader, og gikk opp en bekkedal til tjønn 985.

Etter en matpause i vestenden av Sauvatnet med fri utsikt mot Melkfjellet, kom jeg fram til den nye Sauvasshytta. Den var grå og gled fint inn i landskapet, selv om den lå på toppen av en høyde.

Sommer 2006 165.jpg

Endelig kommer Melkfjellet til syne. Jeg satser på å bestige den nærmeste og laveste toppen. Sauvatnet er ennå ikke isfritt.


Sommer 2006 166.jpg

Den nye Sauvasshytta er diskret i framtoningen.


Jeg satset på å bestige den laveste av de to toppene på Melkfjellet. Denne toppen var svært enkel å bestige, ettersom det bare var å følge en slak fjellrygg fra hytta og helt opp til toppen (1426 moh). (Ses veldig godt på det øverste store bildet.)

På østsida av fjellet hang det en skavl, som jeg bare så toppen av. Tok ikke sjansen på å bevege meg utpå den for å se utover kanten. Ble ikke særlig lenge på toppen før jeg gikk nedover igjen. I den slake nedoverbakken fungerte de nye fjellskoene mine bra.

Fra Sauvasshytta valgte jeg å gå nedover det lettgåtte Sauvasskardet i stedet for på sørsida av av Sauaksla, der jeg kom opp. Merkingen nedover var ypperlig, og i tillegg var det satt opp skilt. 11 km til Umbukta så jeg ikke mørkt på.

Sommer 2006 183.jpg

Fantastisk flott fjellterreng å vandre i. Kilometerne slukes – en etter en! Nedover Sauvasskardet.


Plutselig delte stien seg, og jeg ble henvist inn under flogene av Sauaksla. Jeg tok det for gitt at det var bru over den flomstore Sauvassåga – men nei! Her var det bare å kaste seg ut i det, jo før jo heller. Vatnet nådde heldigvis bare opp til knærne. Like etterpå så jeg restene av ei bru – midt i elva!

Sommer 2006 185.jpg

Sauvassåga går flomstor, og flommen har revet med seg brua. Men over må jeg!


Sommer 2006 186.jpg

Og her ligger brua! I hvert fall deler av den.


Passerte et nedrast skilt med teksten “rasfare”. Kom etter mange km til det stedet der jeg tidligere i dag hadde forlatt den merkede stien. Det beste hadde nok vært å følge merkingen, men det er bestandig lett å være etterpåklok. Jeg fortsatte ned mot fjellstua.

De siste km var dessverre preget av en seriøs myggplage. Jeg ble for øvrig solbrent i nakken og bak leggene.

Sommer 2006 187.jpg

Skiltet har visst rast ned!


Det er første gang jeg er i disse traktene som fjellvandrer, og inntrykket er at det er svært lettgåtte fjell. Dessuten er de grønne. Det er nok en del folk som ferdes her, selv om jeg ikke så noen denne dagen, med unntak av noen få personer ved fjellstua da jeg startet. Jeg så imidlertid fotspor på snøflekker som lå igjen.

Generelt var det veldig lite snø i fjellet, men på austre Sauvatnet (957 moh) lå det fortsatt issørpe. Så ei rype på turen og hørte en gjøk. Så også ferske elgspor. Kom over et ganske stort reingevir. Mye reinrose opp mot toppen.

Lufta var disig, og følgelig ble ikke utsikten den helt store, men allerede fra start så jeg de mektige Okstindan ruve i sørvest. Også Sytertoppen i Sverige og Över-Uman var godt synlige fra toppen.