# 509 • 29. desember 2016

 

Info
  • Start: 11:15
  • Framme: 13:35
  • Tilbake: 15:40
  • Starttemp.: + 2°C
  • Vær: Overskyet. Regn og regnbyger.

År og dag

Da jeg for et par dager siden vandret langs noen bygdeveier fra Fustvatnet til Forsjordforsen i Drevja, stod det klart for meg at jeg ville tilbake. For min egen del har Drevja og Drevjedalen i alle år vært et forsømt turområde, til tross for at dalføret ligger midt på Helgeland.

Turen skulle gjøres i lag med min gamle turkompis Jan, og ideen var rett og slett å vandre langs nok en bygdevei – denne gang fra Holandsvika ved Vefsnfjorden og innover mot Drevja kirke, vel åtte km inne i dalen. Men da mildværet hadde fått fotfeste og gjort mange veier såpeglatte, måtte jeg innom Biltema i Mosjøen og kjøpe brodder.

Framme ved utgangspunktet ved Nyland ble Jan oppringt av en begravelsesagent. Imens satte jeg meg i bilen og spiste, før vi begge var klare til å traske i vei bortetter holka.

På tur med Jan igjen.


Det er år og dag siden sist Jan og jeg tok oss en tur i lag, hvis vi ser bort fra en seiltur i høst. De dramatiske hendelsene i livet hans denne jula gjorde at vi begge hadde et behov for å snakke, uten at jeg vil gå nærmere inn på dette.

De tidligere fabrikklokalene til Arbor, ble passert. Det siste firmaet som holdt til i disse lokalene drev med kompostproduksjon, noe som skapte et formidabelt luktproblem til stor forargelse for beboerne i Holandsvika. Sjenansen fra den nå avviklede virksomheten er den dag i dag merkbar.

Brodder er et absolutt must på holkeføret.


Den nye riksveg 78 hadde vi på høyre side, mens jernbanen gikk nedenfor oss. Plutselig ringer Jo, en gammel kompis fra studietida, og signaliserer at også han vil komme i den forestående begravelsen.

Ved et forfallent forsamlingshus uten vindusruter, finner vi det for godt å bevilge oss en pause. Inne i bygningen ser det fullstendig sarvet ut, men noen stoler og bord av enkleste type står fortsatt. Her kjører vi like greit i gang en aldri så liten debatt om kommunesammenslåing – som er en het potet for tida – uten at det blir altfor stor uenighet mellom debattantene. Et artig lite avbrekk var det dog.

Ventilasjonen er det ingenting å si på under debatten på forsamlingshuset.


Et nyere forsamlingshus så tilsynelatende ut til å være i bedre forfatning, helt til vi la merke til knuste vinduer også her. Drevja kirke kom etter hvert til syne, og denne virket å være i svært god stand. Vi satte oss ned på kirketrappa og tok oss en rast.

Ved Drevja kirke finner vi det naturlig å gi oss.


Kirka stod ferdig i 1883, og er sognekirke i dagens Drevja sogn – som i stor grad sammenfaller med den tidligere Drevja kommune (1927 – 1962). Men Drevja har en mye lengre historie – for ikke å snakke om forhistorie. Det er faktisk her i Drevja at Norges eldste ski er funnet. Funnet ble gjort i 1959 og levert til Vitenskapsmuseet i Trondheim, men først 30 år seinere ble det foretatt C-14 datering. Denne viste at skien var 4939 – 5343 år gammel, altså fra den tidlige fasen av tidsepoken yngre steinalder (kilder: snl.no og nrk.no).

Bygda Drevja har navn etter elva Drevja (Drevjo). Når det gjelder navnets betydning, så gir Store norske leksikon følgende forklaring: “Navnet har trolig sammenheng med drevje, ‘bløt masse’, som elvenavn ‘den grumsete’.”  Wikipedia forklarer navnet med en opprinnelse i ordet drøv, som betyr avleiring. Selv om disse to forklaringene avviker noe fra hverandre, så skjønner vi at Drevja er ei elv som fører med seg og avsetter betydelige mengder slam.

Som en kuriositet kan det nevnes at: “bygdenavnet Drevja har en dativform, (i) Drevjen. Ettersom dativ holder på å gå ut av dagligtale vil dette sannsynligvis forsvinne om en tid. Dette gav anledning til å lett skille mellom bygda og elva i dagligtale” (kilde: Wikipedia).

Kirka ser ut til å være i god forfatning, endog nokså nymalt.


På kirketrappa.


Kunstneren Andreas Nilsskog (1879 – 1940) var født på gården Nilsskog, like ved Drevja kirke. Nilsskog var treskjærer og maler. Han laget brudestoler, prekestoler, døpefonter, dåpsengler, krusifiks og altertavler for en rekke kirker på Helgeland og ellers i Midt- og Nord-Norge. Til Korgen kirke laget Nilsskog mange skulpturer, bl.a. av Petter Dass og Elias Blix. Han laget dessuten musikkinstrumenter som orgel, pipeorgel, lirekasse, fløyter og fioliner, samt mange andre arbeider (kilder: snl.no og drevja.com).

En bauta over Drevjas store sønn ble reist av Drevjalaget i 1973, og står ved veien, like ved avkjørselen opp til kirka. Denne måtte jeg – som seg hør og bør – ta en titt på.

Portrett på bautaen over kunstneren Andreas Nilsskog.


Det er ikke mange timene med dagslys på denne årstida, særlig ikke når himmelen er grå av skyer. Det begynte snart å bli skjømt, og det var vel i grunnen bare å komme seg tilbake mot Holandsvika. Litt regn hadde vi fått merke også tidligere på turen, men nå kom det større mengder nedbør. Vi tenkte opprinnelig å stelle i stand et bål, men det fuktige været innbød ikke til dette. Dermed fikk jeg ikke bruk for posen med never jeg hadde med meg.

Hele åtte år har gått siden sist Jan og jeg gjorde en romjulstur i fellesskap. Altfor lenge siden, var vi enige om – særlig sett i lys av at disse turene var en årlig foreteelse i mange år. Kanskje var turen til Drevja et vendepunkt? Forsettene for det kommende året var i hvert fall gode.