# 607 • 14. mai 2021

stjerne

Info
  • Start: 16:40 (Leland)
  • Framme: 19:15 (Hjartland)
  • Tilbake: 21:30
  • Starttemp.: + 16°C
  • Vær: Sol fra klar himmel.

No livnar det i lundar, no lauvast det i li

I liene langs nordsida av Leirfjorden går det en gammel ferdselsvei. I dag en velbrukt tursti, kanskje særlig for folk fra Leland og omegn, men fra gammelt av var dette kirkeveien fra grenda Hjartland og innover mot kirka på Leland. Det tradisjonsrike veifaret er beskrevet i boka Ferdaveger – vandringer i Nordland, og det er en tur jeg lenge har hatt i tankene. På vei innover landet fra en tur i Herøy, og med et stadig penere ettermiddagsvær, syntes jeg det høvde godt å ta turen nå i kveld.

Det gamle Leland ligger nedenfor Kystriksveien, nærmere fjorden. I tillegg til kirka, finner vi også andre historiske bygninger her. «Gammelskolen» fra 1880-tallet består av et tidstypisk klasserom, materiell og lærerbolig fra forgangne tider. Nede ved sjøen har det vært handelsvirksomhet og jektebruk gjennom århundrer. I «Bergh-brygga» er mye av det gamle interiøret intakt, i tillegg til handelsvarer i hyllene helt fra 1930-tallet. Både Gammelskolen og Bergh-brygga inngår i dag i Helgeland museum.

«Gammelskolen» fra 1884 er i dag museum, men per i dag er skolestua stengt pga. renovering.


Sitat fra «Ferdaveger – vandringer i Nordland», s. 62:

En vandring på den gamle stien fra Leland langs Tømmervikåsen til Hjartland bør starte ved kirken på Leland. Gjør man det, kan man allerede fra vandringens begynnelse danne seg et bilde av stiens mening og funksjon gjennom mange slektledd. De som brukte stien var nok først og fremst folk fra Tømmervika og Hjartland som skulle til Leland i forbindelse med hverdagens mange og ulike gjøremål eller søndagens kirkebesøk.

Leirfjord kirke sto ferdig i 1867.


Før i tida var kirka et viktig samlingssted. Utenfor kirka møttes folk fra ulike deler av sognet og bega seg i prat etter prekenen. Her ble nyheter om løst og fast utvekslet. Her inngikk man handelsavtaler og planla dugnader. Og her spredtes sladder og rykter seg som ild i tørt gress. Det å ikke møte opp til gudstjenesten på søndag ble ikke bare uglesett, det var også en tapt mulighet til å innhente informasjon.

Vel så viktig som gudstjenestene, var nok det sosiale samkvemmet mellom folk fra ulike deler av sognet.


Dagens kirke på Leland er ikke blant de eldste, men kirke har det nok vært i Leirfjord før. Den myteomspunne Margaretakirken antar man kan ha stått på Nordnes, nesten helt innerst i fjorden. Dette på bakgrunn av lokale navn i området som har overlevd og terrengets beskaffenhet. Sund har også blitt antydet som mulig lokasjon. (Kilde: Årbok for Helgeland 1970, s. 142.)

Fra kirka bar det gatelangs oppover mot fotballbanen, der jeg tok til å følge en grusvei vestover (Tømmervikveien). Etter bare en kilometers trasking fikk jeg øye på et lite treskilt på høyresida av veien som anga retninga mot Hjartåsen. Her var det altså at den gamle ferdselsleia tok av.

Utgangspunkt eller endepunkt – alt ettersom.


Det var opplagt at jeg var altfor godt kledd denne solrike ettermiddagen, så ved en benk («lesekroken») deponerte jeg både jakke og genser, før jeg fortsatte i bare T-skjorta. Mye mer behagelig når temperaturen er 16 grader.

«Lesekroken» kalles dette idylliske stedet.


Helle ringte, og vi ble gående og prate helt til jeg befant meg ved et stikryss. En kar litt oppi årene forsikret meg om at hvis jeg skulle til gapahuken var det bare å holde til høyre. Og det var nettopp det jeg skulle. Strengt tatt tilhørte ikke denne stien den «egentlige» kirkeveien, som begynte å skrå nedover mot fjorden fra stikrysset. Men et turforslag fra Turkart Helgeland hadde fristet meg til å inkorporere denne «øvre traseen» i turen. Tilbake ville jeg derimot gå den gamle kirkeveien i sin helhet.

Ei tradisjonsrik ferdselsåre mellom de ytre og indre egner av Leirfjorden.


Da jeg fikk øye på et sett bord og benker oppe på et utkikkspunkt, tok jeg meg like godt en pause. De trehvite benkene virket ikke å ha stått her lenge. Tvert imot – de så ut til å være nye. All ære til de som sørger for denne type tilrettelegging, til glede for både lokale turgjengere og andre.

Splitter nye bord og benker.


Oppe på de høyeste partiene av åsen var stien fortsatt noe gjørmete og våt, og et sted lå det til og med gammelsnø. Leirfjorden er vel ikke et område en forbinder med rovdyr i våre dager, men for 150 år siden og lenger tilbake var situasjonen en helt annen. Spesielt en hendelse gikk det nok gjetord om i flere generasjoner etterpå blant bygdefolk. Hendelsen jeg sikter til fant sted kun få hundre meter nord for her jeg nå gikk:

Angrepet av varg på julaften

Bang, K.: «Om udyr på Helgeland» i Årbok for Helgeland 1984, s. 101:

Denne fortellingen har Nikolai Nordnes etter sin far, og kan dateres til det store vargåret i forrige århundre (1856).

Jo Anderso på gården Åsen i Leirfjord kjørte til vedskogen på julaften, nærmere bestemt til Røråsen. Da det var mye snø, måtte han bruke truger på hesten. Dette var før fyrstikkenes tid, så Jo hadde stål, flint og knusk i ei veske over skuldra. Ei slik veske kalte de for «kjørvo». Han holdt på med å få fyr på pipa, da vargen kom ut av snøen, tok tilsprang og sprang opp på hesten like over bæretreet og klengte seg fast.

«Bi no bærre tel e’ ha fått knøsjen og flinten i kjørv», sa han Jo, og dermed så sprang han på ulven, tok tak med ene hånda i overkjeven og den andre i underkjeven og slet kjeven av ledd. Og dermed så fikk han lempet ulven på sleden og reipa den fast. Så kjørte han heim og tok og bandt vargen i fellstonga og sa: «No kan du holde jul her, din djevel!» Og der stod ulven til juldagen.

Nikolai Nordnes.

På 1800-tallet var ulv og bjørn langt fra uvanlig i Leirfjorden.


Ved stiens høyeste punkt fikk jeg en strålende utsikt utover mot Helgelandsbrua, Alsta og Dønnmannen, før det bar ned i skogen og gapahuken på Remman, der det ble et nytt femminutt.

Rast på Remman.


Ute av skogen dukket de grønne åkrene på Hjartland opp. Stedet viste seg åpent og vakkert, beliggende ved fjorden. Hjartland er i likhet med Leland sannsynligvis ryddet allerede i vikingtida, noe endelsen -land tyder på. Ifølge Oluf Ryghs «Norske Gaardnavne», har navnet Leland utviklet seg fra en tidligere form, «Leirland», mens Hjartland har en mer usikker opprinnelse, muligens av hjerte eller hjort.

No livnar det i lundar, no lauvast det i li.


Hjartland med Helgelandsbrua og Sandnessjøen i horisonten.


Bygdeveien ble fulgt innover fjorden en drøy kilometer. Strevde litt med å finne utgangspunktet for den gamle ferdaveien, før jeg oppdaget ei grind i bortre ende av en åker. Dermed bar det til skogs igjen.

Så er det å begi seg tilbake – først langs bygdeveien og deretter langs den gamle farleia.


Ettermiddagen var i ferd med å bli kveld. Nå, i tida rundt 17. mai, har naturen for alvor våknet til liv. Det spirer og gror, blomstrer og bruser. Lufta er klar og frisk, og det er lyst så godt som døgnet rundt. Når en i tillegg ferdes langs et eldgammelt tråkk som har blitt benyttet både til hverdags og i høytid gjennom flerfoldige generasjoner, føler en sterke bånd til de som vandret før oss.

Her har det rekt folk i alle slags ærender gjennom uminnelige tider.


Fiskerbonden forteller

Utdrag fra «Ferdaveger – vandringer i Nordland», s. 64-65:

Hvor gammel er stien fra Leland til Hjartland? Det er det selvsagt ingen som vet. En av dem som vet mest om stier i det gamle Leirfjord er Kåre Hjartland. Han har arbeidet med å kartlegge de gamle farene etter mennesker fra bygdelag til bygdelag i kommunen. Den 96-årige fiskerbonden og naturmennesket som har bodd og virket på Hjartland gjennom hele sitt liv og har slektsrøtter her helt tilbake til 1700-tallet, tenker seg om.

– Ser vi på kart og landskap, oppdager vi lett at stien var den naturlige ferdselsmuligheten langs Leirfjorden i sørhellinga av landskapet når det av ulike grunner ikke var naturlig eller mulig å bruke båten. […] Etter hvert som Leland får en funksjon i forbindelse med kirke, administrasjon, handel, og kommunikasjonsnettet utenfor kommunen [utvides], blir stien ferdselsåren til Leland for folk fra de ytre områdene […] når man ikke rodde eller seilte. I takt med en slik utvikling ble også stien lagt ut noe her og der slik at hest og kjøredoning kunne brukes, noe vi tydelig ser selv i dag […].

– Stien har vært viktig som kirkevei for folk i Tømmervika og Hjartland, sikkert også for folk fra Valla og Leines når vær og vind hindret bruk av årer og segl. Før kirka på Leland ble bygd i 1867 var det kirkegård her. Og dersom vi tenker oss tilbake til mellomalderen, har kanskje kirkeveien strukket seg til den såkalte Sankta Margrete-kirken som kan ha ligget lenger inn i Leirfjorden.

Den godt og vel 3 km lange kirkeveien er i dag en populær tursti for leirfjordingene.


Klærne jeg hadde lagt fra meg på en benk tidlig på turen lå slik jeg hadde lagt dem, og nå som lufta var mer avkjølt var det godt å få på seg en genser. En jogger passerte, før jeg hilste på en kar som var ute og luftet hunden sin denne herlige maikvelden. Omsider dukket kirketårnet opp der framme, over hustakene. Jeg var straks ved veis ende.

Leland – administrasjonssenteret i Leirfjord kommune.


No livnar det i lundar, no lauvast det i li

1)

No livnar det i lundar,

no lauvast det i li,

den heile skapning stundar

no fram til sumars tid.

2)

Det er vel fagre stunder

når våren kjem her nord,

og atter som eit under

nytt liv av daude gror.

 

  • Tekst: Elias Blix (1836–1902)
  • Musikk: Ludvig M. Lindeman (1812–1887)